cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt przewodni w zakresie technologii kwantowych sprawia, że Unia Europejska znajduje się na granicy odkryć

Data publikacji:  24.02.2023

Opublikowano wyniki pierwszych trzech lat działania Quantum Technology Flagship, inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu rozwój projektów i know-how w zakresie technologii i nauki kwantowej, a pozycja Europy jest obecnie na czele odkryć kwantowych.

W latach 2018-2022, czyli w fazie rozruchu, wsparto 24 projekty w 31 krajach europejskich w dziedzinie komunikacji kwantowej, obliczeń, symulacji, detekcji i metrologii oraz podstawowych nauk kwantowych. Zarówno w przypadku projektu flagowego, jak i QuantERA, który wspiera badania kwantowe w 31 krajach europejskich, od 2016 roku Unia Europejska dofinansowała badania kwantowe kwotą ponad 175 mln euro.

W fazie rozruchu podjęto również istotne kroki w kierunku przeniesienia badań kwantowych z laboratorium do zastosowań komercyjnych: Założono 25 firm typu start-up, w tym start-upy zajmujące się obliczeniami kwantowymi, oraz zgłoszono 105 patentów, z których 64 zostały już przyznane.

Osiągnięcia tych projektów obejmują na przykład światowe rekordy w komunikacji kwantowej, co stanowi podstawę bezpiecznej, szybszej niż światło wymiany informacji w przyszłości, oraz demonstracje obrazowania zasilanego kwantowo, które będzie tysiące razy dokładniejsze niż obecnie. Pokazują one potencjał technologii kwantowych, na przykład w zakresie szybszego i dokładniejszego diagnozowania i śledzenia skutków leczenia na poziomie molekularnym, co daje lekarzom nowe cenne spostrzeżenia; lub zapewniania przekazywania informacji wrażliwych z bardzo silną ochroną przed próbami włamań, umożliwiając bezpieczne przekazywanie danych, takich jak dokumentacja medyczna, transakcje finansowe i komunikacja na wysokim szczeblu między rządami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osiągnięcia projektów finansowanych w pierwszej fazie rozwoju projektu Quantum Technologies Flagship były wynikiem wspólnych wysiłków 1 654 naukowców i 236 organizacji uczestniczących w projekcie, którzy opublikowali 1 313 prac naukowych (kolejne 223 są w trakcie przeglądu).

Oprócz przeglądu udanych wyników projektów badań kwantowych prowadzonych w ramach projektu flagowego, w raporcie podsumowano najważniejsze wnioski wyciągnięte w związku z rozpoczęciem kolejnej fazy projektu.

Projekt przewodni będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów określonych w komunikacie Komisji „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”: do 2030 r. Unia Europejska powinna być w czołówce pod względem możliwości kwantowych. Komisja będzie nadal wspierać projekt w latach 2021-2027, przeznaczając na niego środki w wysokości co najmniej 500 mln euro w ramach programu „Horyzont Europa”.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: obliczenia wielkiej skali
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.