cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Przepaść cyfrowa: nierówności w dostępie i umiejętnościach cyfrowych dzieci i młodzieży

Data publikacji:  12.02.2023

Podczas Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), która odbyła się 6 czerwca w Kigali w Rwandzie, miała miejsce premiera Global Connectivity Report 2022.

Jeden z rozdziałów publikacji, autorstwa profesor Sonii Livingstone, profesor Ellen Helsper i dr Miriam Rahali z LSE, bada możliwości i zagrożenia najbardziej połączonego pokolenia – dzisiejszych dzieci i młodzieży – oraz jakie wysiłki są potrzebne, aby osiągnąć pełne włączenie cyfrowe.

Wykorzystanie łączności i urządzeń cyfrowych, napędzane przez rosnące przyjęcie przełomowych technologii, takich jak AI i IoT, gwałtownie rośnie na całym świecie. 71% młodzieży (w wieku od 15 do 24 lat) regularnie korzysta z Internetu, co czyni ją największą i najbardziej połączoną grupą wiekową i prawdopodobnie skorzysta z coraz bardziej zdigitalizowanego świata, w którym doświadczenie i umiejętności cyfrowe są kluczowe dla przyszłych perspektyw zatrudnienia.

Jednak pozytywne i długoterminowe zmiany społeczne mogą nastąpić tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane strony w społeczeństwie będą wspólnie pracować nad rozwiązaniem problemu przepaści cyfrowej na wielu poziomach. Dane UNICEF i ITU zawarte w raporcie pokazują, że tylko 40% dzieci w wieku szkolnym ma dostęp do Internetu w domu, przy czym istnieją wyraźne różnice między grupami dochodowymi i regionami. Na przykład 9 na 10 dzieci w wieku szkolnym w krajach o wysokich dochodach ma dostęp do Internetu w domu, w porównaniu z mniej niż 1 na 5 w większości krajów o niskich dochodach.

Należy również podkreślić, że sam dostęp do Internetu nie decyduje o wartości, jaką młodzież z niego czerpie. W istocie, nawet jeśli obecne luki w dostępie zostałyby zniwelowane, to sposób korzystania z niego może jeszcze bardziej pogłębić istniejące nierówności społeczno-ekonomiczne. Ten drugi poziom przepaści cyfrowej podkreśla kluczową rolę, jaką umiejętności cyfrowe odgrywają w równoważeniu zarówno ryzyka, jak i możliwości związanych z korzystaniem z ICT i zaangażowaniem cyfrowym.

Szanse i zagrożenia związane z łącznością cyfrową

Coraz ważniejsze dla dzieci i młodzieży jest głębsze zrozumienie podstawowych kwestii kształtujących i napędzających środowisko internetowe, z którym wchodzą w interakcje. Szanse i zagrożenia zwykle idą w parze – większy dostęp i wyższy poziom umiejętności cyfrowych zwykle skutkuje większym narażeniem na zagrożenia online. Biorąc pod uwagę ewoluujący charakter krajobrazu cyfrowego, możliwe jest, że dzieci i młodzież są narażone na zagrożenia, zanim opanują umiejętność korzystania z mediów lub nabiorą odporności w sieci – lub w przypadku braku ram prawnych, regulacyjnych i politycznych oraz mechanizmów ochrony.

Skuteczne inicjatywy mające na celu zlikwidowanie przepaści cyfrowej

Niezbędne jest opracowanie i udoskonalenie rzetelnych danych dotyczących dostępu do technologii cyfrowych, korzystania z nich, umiejętności i wyników dzieci i młodzieży. Współpraca międzynarodowa będzie miała również kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności definicji i porównywalnych wskaźników, co umożliwi śledzenie postępów, identyfikację problemów i wymianę najlepszych praktyk.

Ustanowienie jaśniejszych i bardziej zaawansowanych wskaźników monitorowania włączenia cyfrowego z pewnością pomogłoby w usuwaniu barier i likwidowaniu luk. Na przykład indywidualne możliwości dzieci i młodzieży są słabo udokumentowane w porównaniu z dostępem gospodarstw domowych do internetu. Ponadto istnieje niewiele dowodów i danych na temat jakości doświadczeń i wyników cyfrowych, w tym możliwości online i ryzyka wykluczenia wynikającego z internetu. Dwie kluczowe inicjatywy w tej dziedzinie to: Global Kids Online, która pracuje nad kluczowymi metrykami dostępu, aktywności, ryzyka i bezpieczeństwa (obecnie przyjmowana przez ITU) oraz projekt ySKILLS, który opracował indeks pomiaru umiejętności cyfrowych młodzieży.

© AdobeStock

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.