cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Publikacja raportu z postępów rozwoju Europejskiego Obszaru Edukacji

Data publikacji:  23.02.2023

18 listopada Komisja Europejska przyjęła raport szczegółowo opisujący postępy w budowie Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 roku. Obszar ten miałby doprowadzić do zniesienia barier w nauce i zapewnienia wszystkim lepszego dostępu do wysokiej jakości edukacji. W raporcie zagłębiono się w bieżące prace i postępy w realizacji celów na poziomie unijnym. W szczególności przeanalizowano takie działania, jak strategiczne inicjatywy polityczne we wszystkich sektorach edukacji, projekty finansowane przez Unię, grupy ekspertów oraz środki mające na celu zwiększenie integracji w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji, a działania te wzmacniają inicjatywy podejmowane przez państwa członkowskie.

W sprawozdaniu odnotowano również wpływ kryzysu Covid-10 oraz wpływ wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie, ponieważ przyjęto uczących się uchodźców i nauczycieli. Podkreślono wspólne zaangażowanie krajowe i unijne, które pomaga szybko i skutecznie reagować na te wyzwania.

Raport składa się z czterech części:

Komunikat w Europejskim Obszarze Edukacji w 24 językach

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie Obszaru

– mapa drogowa działań Obszaru

Współtworzenie Europejskiej Obszaru Edukacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami

Wraz z tym raportem Komisja Europejska opublikowała również Monitor Kształcenia i Szkolenia 2022, który jest integralną częścią Obszaru. Zawarte w nim raporty porównawcze i 27 pogłębionych raportów krajowych wskazały, że wczesne tendencje w kierunku kilku celów na poziomie Unii są pozytywne. Ogólnie rzecz biorąc, spada liczba osób przedwcześnie kończących naukę, rośnie poziom wykształcenia wyższego oraz udział we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem. Istnieje jednak potrzeba systemowych, długoterminowych działań na rzecz poprawy równości w edukacji i rozwiązania problemu niedoboru nauczycieli, a nowe wskaźniki na poziomie unijnym w obu tych dziedzinach pomogą w prowadzeniu debaty politycznej.

W następstwie niniejszego raportu Komisja Europejska poświęci rok 2023 na proces przeglądu śródokresowego oraz wyciągnięcie wniosków i nadanie impulsu na okres poprzedzający rok 2025, kiedy to opublikuje pełne sprawozdanie z osiągnięć Europejskiego Obszaru Edukacji

© Unia Europejska

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.