cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Raport „The Future of Education for Digital Skills”

Data publikacji:  12.02.2023

EIT Digital opublikował na początku września 2022 roku raport poruszający kwestie umiejętności cyfrowych i specjalizacji cyfrowej poprzez analizę podaży szeroko rozumianej edukacji i szkoleń prezentowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne.

„Aby zlikwidować braki w umiejętnościach cyfrowych, Europa musi zmodernizować przestarzałe publiczne programy edukacji cyfrowej, zintegrować i usprawnić prywatne inicjatywy edukacji cyfrowej oraz lepiej koordynować paneuropejskie inicjatywy, sieci i ekosystemy umiejętności cyfrowych”.

Rewolucja w zakresie umiejętności jest konieczna, aby Europa mogła stawić czoła transformacji cyfrowej, którą przyspieszył wywołany przez COVID-19 cyfrowy pęd ostatnich dwóch lat. Skrzyżowanie integracji i postępu jest zarówno trudnością, jak i szansą. Obok dalszych programów nauczania i przekwalifikowania tej części dorosłej populacji, która dawno porzuciła studia, Europa potrzebuje systemów edukacyjnych dostosowanych do epoki cyfrowej. Aby europejskie przedsiębiorstwa i organizacje mogły wprowadzać innowacje w zakresie kluczowych technologii wspomagających, takich jak sztuczna inteligencja czy Internet rzeczy, muszą posiadać zarówno podstawowe umiejętności cyfrowe, które są częścią dzisiejszego rozumienia umiejętności czytania i pisania, jak i umiejętności specjalistyczne.

Ambitne cele, jakie w dziedzinie umiejętności cyfrowych wyznaczył unijny Cyfrowy Kompas na rok 2030, podkreślają znaczenie tych dwóch wymiarów – podstawowych umiejętności cyfrowych i specjalizacji cyfrowych. Jednak według najnowszych badań, obecne programy nie będą w stanie osiągnąć dwóch głównych celów Cyfrowego Kompasu, jakimi są zatrudnienie 20 milionów specjalistów cyfrowych w Unii do 2030 roku oraz zapewnienie co najmniej 80% dorosłej populacji Europy podstawowych umiejętności cyfrowych. Bez znacznego wzrostu inwestycji i innowacji po stronie podaży, obecna trajektoria zakłada, że do 2030 r. zatrudnionych będzie jedynie 13,3 mln specjalistów cyfrowych, a tylko 64% populacji będzie miało przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.

Aby osiągnąć najkorzystniejszy scenariusz w Europie, w sprawozdaniu zidentyfikowano istotne luki w statusie quo, wyciągnięto wnioski z tych perspektywicznych scenariuszy i zaproponowano trzy kluczowe zalecenia:

1. Cały europejski system edukacji publicznej, od szkół podstawowych aż po uniwersytety, musi pilnie zmodernizować w dużej mierze przestarzałe programy edukacji cyfrowej. Oferta publiczna musi zaktualizować swoje programy nauczania w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, aby lepiej odzwierciedlić wymagania rynku pracy i dostosować się do pojawiających się technologii.

2. Rozproszone prywatne inicjatywy edukacji cyfrowej powinny przejść do uzupełniającej, szerszej i lepiej skoordynowanej oferty inicjatyw w zakresie umiejętności cyfrowych. Pozarządowe podmioty świadczące usługi szkoleniowe powinny poszerzyć swój zakres zarówno pod względem tematów, które obejmują, jak i odbiorców, do których zamierzają dotrzeć. Przedsiębiorstwa technologiczne i inne podmioty prywatne powinny oferować programy wykraczające poza te, które są istotne tylko dla ich ekosystemu technologicznego, oferując jednocześnie stypendia i inne programy finansowe wspólnie z władzami regionalnymi.

3. Istnieje potrzeba lepiej zorganizowanych ogólnoeuropejskich inicjatyw, sieci i ekosystemów w zakresie umiejętności cyfrowych, aby zwiększyć ogólną jakość, wydajność i skuteczność. Istnieje potrzeba współpracy na poziomie europejskim w celu osiągnięcia celów w zakresie umiejętności cyfrowych określonych w Europejskim Cyfrowym Kompasie w sposób sprawiedliwy, integracyjny i zrównoważony, biorąc pod uwagę ogromne przeszkody i koszty. Konieczna jest poprawa koordynacji, dalszy rozwój i włączenie sektora prywatnego do ogólnoeuropejskich projektów edukacyjnych, takich jak EIT i europejskie sieci uniwersytetów.

Pełny tekst sprawozdania

© EIT Digital

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.