cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Rozpoczęcie inicjatywy EIT „Deep Tech Talent Initiative”

Data publikacji:  23.02.2023

Na zakończenie największego w Europie wydarzenia poświęconego innowacjom, jakim jest cykl imprez INNOVEIT WEEKS Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), 11 października 2022 r., EIT uruchomił Deep Tech Talent Initiative. W ciągu najbliższych trzech lat program ten ma na celu przeszkolenie miliona osób w europejskich obszarach technologii deep tech. W ramach tej inicjatywy, interesariusze z branży zaawansowanych technologii są zaproszeni do złożenia deklaracji i zainwestowania w pulę talentów dla dobra przyszłości Europy.

Innowacje w dziedzinie zaawansowanych technologii łączą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz dziedziny nauki i inżynierii w sferze fizycznej, biologicznej i cyfrowej. Innowacje te są niezbędne w tworzeniu rozwiązań dla pilnych wyzwań globalnych. Europa stoi jednak w obliczu niedoboru talentów i siły roboczej, co utrudnia jej zdolność do wykorzystania nowych technologii w celu umożliwienia bliźniaczych przemian – ekologicznej i cyfrowej.

Zgodnie z opracowanym przez Komisję Europejską nowym europejskim planem na rzecz innowacji, inicjatywa Deep Tech Talent ma na celu wypełnienie tej luki i stworzenie puli talentów w dziedzinie zaawansowanych technologii we wszystkich państwach członkowskich. Ponieważ EIT posiada sieć ponad 3400 partnerów i ponad 70 hubów, ma idealną pozycję do zmobilizowania tych podmiotów i opracowania najnowocześniejszych programów edukacyjnych w zakresie zaawansowanych technologii. Ponadto ten nowy program będzie otwarty dla wszystkich europejskich talentów na wszystkich poziomach kształcenia, od uczniów szkół średnich po specjalistów i przedsiębiorców, a także dla podmiotów świadczących usługi edukacyjne i szkoleniowe. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapewnienie silnego udziału dziewcząt i kobiet, a także krajów o niższym potencjale innowacyjnym.

Inicjatywa dotycząca talentów w dziedzinie zaawansowanych technologii ma na celu nie tylko rozwój wykwalifikowanej siły roboczej, ale również zatrzymanie szybko rozwijających się przedsiębiorstw działających w dziedzinie zaawansowanych technologii i zachęcenie ich do rozszerzenia działalności na Europę. Inicjatywa ta będzie opierać się na istniejących działaniach EIT w zakresie kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości, w tym tych, które już ukierunkowane są na umiejętności w zakresie technologii, takich jak stopnie naukowe EIT Label, Akademia European Battery Alliance oraz inicjatywa EIT w zakresie szkolnictwa wyższego

Dołącz do inicjatywy Deep Tech Talent Initiative

EIT zachęca partnerów do złożenia deklaracji i wspierania rozwoju talentów deep tech w całej Europie. EIT połączy organizacje publiczne i prywatne, przedstawicieli przemysłu, dostawców edukacji i inwestorów, aby pomóc w osiągnięciu celów inicjatywy. System umożliwia potencjalnym partnerom i sponsorom wspieranie inicjatywy oraz identyfikację najlepszych istniejących kursów i szkoleń z zakresu deep tech.

Organizacje chcące włączyć się w rozwój programu umiejętności będą mogły wskazać kategorię wsparcia, do której chciałyby się zobowiązać, co może obejmować zapewnienie szkoleń, rozwój treści programu, wsparcie finansowe i upowszechnianie. Organizacje zainteresowane złożeniem deklaracji mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej Deep Tech Talent Initiative i w formularzu deklaracji.

© EIT

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, łańcuch bloków, robotyka
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.