cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

SELFIE dla nauczycieli: Komisja opracowuje nowe narzędzie wspierające umiejętności cyfrowe nauczycieli

Data publikacji:  07.02.2023

W ramach nowego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021 -2027, Komisja Europejska ogłosiła, że pracuje nad nowym narzędziem internetowym dla nauczycieli pracujących w szkolnictwie podstawowym i średnim. 'SELFIE for Teachers’ zaoferuje nauczycielom możliwość zastanowienia się nad swoimi zdolnościami cyfrowymi i oceny, jak dobrze udało im się zintegrować technologię w ramach nauczania i uczenia się.

Skąd pomysł na SELFIE dla nauczycieli?

Pandemia COVID-19 w 2019 roku dotknęła praktycznie wszystkie sektory, choć w różnym stopniu. Wpływ pandemii przekształcił jednak system edukacji, ponieważ szkoły zamknęły się i przeniosły się na zdalne uczenie się i nauczanie w wyniku ograniczeń rządowych. Jednocześnie zmiana ta sprawiła, że nauczyciele i pracownicy oświaty stali się bardziej świadomi korzyści, jakie technologie cyfrowe mogą przynieść edukacji. SELFIE dla nauczycieli jest częścią strategii Komisji Europejskiej mającej na celu wspieranie edukacji cyfrowej i szkoleń – wspieranie umiejętności nauczycieli jest kluczowym priorytetem planu działań na rzecz edukacji cyfrowej.

Jak działa to narzędzie?

„SELFIE for Teachers” opiera się na Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych Nauczycieli opracowanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Narzędzie zostanie wkrótce formalnie uruchomione i udostępnione w 24 językach.

Nauczyciele z całej Europy (lub dowolnego miejsca na świecie) mogą zarejestrować się na platformie i odpowiedzieć na serię pytań, które próbują ocenić, jak daleko nauczyciele zaszli w integracji narzędzi i metod cyfrowych z praktyką nauczania i uczenia się. Pytania dotyczą różnych aspektów, takich jak to, jak dobrze nauczyciele radzą sobie z pobudzaniem zainteresowania i kompetencji w zakresie technologii lub jak zachęcają do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi cyfrowych osobiście i zdalnie.

Wypełnienie narzędzia zajmuje około 20 minut. Można z niego korzystać zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Po jego wypełnieniu nauczyciele otrzymują praktyczne sugestie dotyczące dalszego rozwoju, dzięki czemu mogą pogłębić swoją (i swoich uczniów) świadomość cyfrową.

Co dalej?

Po zakończeniu oceny nauczyciele otrzymają spersonalizowany raport, który identyfikuje mocne i słabe strony oraz oferuje wskazówki, jak poprawić obszary, w których mogą pozostawać w tyle. Narzędzie klasyfikuje użytkowników w 6 kategoriach, od początkującego do innowatora.

Wszyscy nauczyciele, którzy ukończą autorefleksję, będą mogli otrzymać cyfrową odznakę za swój udział.

© European Commission

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.