cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Skills for Chips: Komisja proponuje Chips Act, aby zwiększyć konkurencyjność Europy i dokonać transformacji cyfrowej

Data publikacji:  08.02.2023

Nie ma cyfryzacji bez chipów. Chipy półprzewodnikowe mają kluczowe znaczenie dla  technologii cyfrowych przyszłości, w tym sztucznej inteligencji (AI), 5G i przetwarzania brzegowego, zgodnie z założeniami unijnej Cyfrowej Dekady 2030. Komisja Europejska zaproponowała unijną ustawę o chipach, aby rozwinąć prężny ekosystem półprzewodników, odporny łańcuch dostaw oraz wspierać inicjatywy w zakresie umiejętności i przekwalifikowania w mikroelektronice.

W swoim przemówieniu o stanie Unii w 2021 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała nową unijną ustawę o chipach, aby wspólnie stworzyć najnowocześniejszy europejski ekosystem chipowy i wzmocnić suwerenność technologiczną Unii.

W dniu 8 lutego 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała tę nową strategię: European Chips Act. Strategia ma na celu zapewnienie Unii niezbędnych narzędzi, umiejętności i zdolności technologicznych, aby stać się liderem w sektorze półprzewodników, poza badaniami i technologią w zakresie projektowania, produkcji i pakowania zaawansowanych chipów.

Dzięki „European Chips Act” Unia będzie w stanie rozwiązać problem niedoborów półprzewodników i wzmocnić wiodącą pozycję technologiczną Europy. Strategia zmobilizuje ponad 43 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych oraz ustanowi środki mające na celu przygotowanie, przewidywanie i szybkie reagowanie na wszelkie przyszłe zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Aby osiągnąć te ambitne cele, Europa będzie potrzebowała wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze mikroelektroniki. W rzeczywistości zapotrzebowanie na specjalistów w elektronice wzrastało w ciągu ostatnich 20 lat, a europejski przemysł mikroelektroniczny jest bezpośrednio odpowiedzialny za 455 000 miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w 2018 r. Głównym wyzwaniem dla sektora jest więc przyciągnięcie i zatrzymanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Aby to zrobić, potrzebny jest dostęp do najnowocześniejszych urządzeń projektowych i produkcyjnych wykorzystywanych przez przemysł, a także więcej szkoleń dla studentów dotyczących rzeczywistych problemów biznesowych.

Wzmocnienie programów edukacyjnych na rzecz podnoszenia kwalifikacji w sektorze mikroelektroniki

Jednym z głównych filarów inicjatywy „Chips for Europe” jest wspieranie inicjatyw w zakresie kształcenia, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i zmiany kwalifikacji w celu promowania tworzenia wykwalifikowanej siły roboczej w europejskiej produkcji chipów półprzewodnikowych. W szczególności działania te będą wspierać dostęp do programów studiów podyplomowych w zakresie mikroelektroniki, krótkoterminowych kursów szkoleniowych, staży i praktyk zawodowych, szkoleń w zaawansowanych laboratoriach itp.

Ponadto inicjatywa będzie wspierać sieć ośrodków kompetencji, zlokalizowanych w całej Europie, które zapewnią dostęp do wiedzy technicznej i eksperymentów w dziedzinie półprzewodników, pomagając przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, w zbliżeniu się do możliwości projektowych i rozwijaniu umiejętności. Ośrodki te mają stać się biegunami przyciągającymi innowacje i nowe talenty, zwiększając atrakcyjność technologiczną Europy w zakresie produkcji półprzewodników. Zajmą się one problemem niedoboru umiejętności, przyciągając i mobilizując nowe talenty oraz wspierając powstanie odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej w celu wzmocnienia sektora półprzewodników, w tym poprzez przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji pracowników.

Sieć ośrodków kompetencji pomoże zwiększyć świadomość i zapewnić zainteresowanym stronom niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby pomóc im w przyspieszeniu rozwoju i integracji nowych technologii półprzewodnikowych. Ułatwi ona również transfer wiedzy specjalistycznej między państwami członkowskimi i regionami, zachęcając do wymiany umiejętności, wiedzy i dobrych praktyk oraz realizacji wspólnych programów edukacyjnych.

Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie są również proszone o wzmocnienie swoich krajowych strategii w zakresie umiejętności w dziedzinie mikroelektroniki, w tym strategii odzwierciedlonych w krajowych planach reform.

© Unia Europejska, 2022.

   Source: EC – Audiovisual Service

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, 5G, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.