cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Stan UE: inwestycje w umiejętności cyfrowe są niezbędne

Data publikacji:  07.02.2023

W przemówieniu o stanie Unii Europejskiej w 2021 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen podkreśliła, że wyposażenie Europejczyków w umiejętności cyfrowe jest najwyższym priorytetem.

’Cyfryzacja to rozstrzygający czynnik’

W swoim przemówieniu przewodnicząca Von der Leyen podkreśliła znaczenie inwestowania w umiejętności cyfrowe jako klucz do krótkoterminowego ożywienia UE i długoterminowego dobrobytu. W nadchodzącym roku plany UE obejmują „bezprecedensowy” poziom inwestycji w technologie cyfrowe i infrastrukturę, takie jak 5G i technologie światłowodowe. Równie duże inwestycje są jednak konieczne, aby podnieść kompetencje cyfrowe Europejczyków. Podnoszenie umiejętności cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla kształtowania transformacji cyfrowej w Europie w taki sposób, aby odzwierciedlała ona podstawowe i wspólne wartości europejskie.

Potrzeba inwestowania w umiejętności cyfrowe nie jest jedynie pomysłem Komisji Europejskiej: jest to ambicja podzielana przez państwa członkowskie UE i odzwierciedlona w Krajowych Planach Odbudowy i Zwiększania Odporności. Co ważne, wydatki na technologie cyfrowe w ramach NextGenerationEU prawdopodobnie przekroczą pierwotnie zakładany poziom 20%. Dzięki temu UE jest o krok bliżej do osiągnięcia celów Europejskiej Dekady Cyfrowej: wyposażenia 80 proc. obywateli Europy w co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe oraz osiągnięcia 20 mln specjalistów zatrudnionych w sektorze ICT do 2030 r. Nowe projekty przewodnie będą wspierać ogólnounijne wysiłki w tej dziedzinie i łączyć światowej klasy zdolności badawcze, projektowe i testowe, takie jak European Chips Act – inicjatywa, która utoruje drogę dla najnowocześniejszego ekosystemu UE i wzmocni suwerenność technologiczną Unii.

Umiejętności cyfrowe dla młodego pokolenia: wspólna wizja Europy korzystna dla wszystkich.

Jeden z kluczowych elementów przemówienia przewodniczącej dotyczył młodych ludzi i ich zdolności do jak najlepszego wykorzystania korzyści zapisanych w Europejskim filarze praw socjalnych. W swoim wystąpieniu Von der Leyen uznała, że należy wspierać tych, którzy znaleźli się pomiędzy wszystkimi lukami i obecnie nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą. Nowy program ALMA pomoże młodym Europejczykom znaleźć tymczasowe doświadczenie zawodowe w innym państwie członkowskim UE – „aby zdobyć umiejętności, stworzyć wzajemne więzi i pomóc w kształtowaniu ich wspólnej europejskiej tożsamości i wizji”.

Komisja Europejska poświęci rok 2022 młodym ludziom, czyniąc go „Rokiem Europejskiej Młodzieży ” – rokiem podnoszenia kwalifikacji i wzmacniania pozycji młodego pokolenia – i upewnienia się, że ma ono wszystkie narzędzia potrzebne do budowania swojej przyszłości w Europie.

Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia jest doskonałym miejscem startowym dla studentów, którzy chcą poprawić lub odświeżyć swoje umiejętności cyfrowe – od szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji, po zasoby umiejętności cyfrowych i doradztwo zawodowe.

Zapotrzebowanie na ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego

Kolejnym aspektem wymienianym jako kluczowy dla przyszłości UE jest cyberbezpieczeństwo i cyberobrona. Ma ono kluczowe znaczenie dla ochrony danych osobowych, procesów, własności intelektualnej i w coraz większym stopniu dla pracy i życia osobistego.

Według słów przewodniczącego Komisji, „Nie powinniśmy się tylko ograniczać do zajmowania się cyberzagrożeniami, ale także dążyć do tego, by stać się liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To tu, w Europie, powinny być opracowywane narzędzia cyberobrony„.

Sztandarowe inicjatywy na poziomie Unii Europejskiej, takie jak Europejska Polityka Cyberobrony i nowy akt prawny dotyczący odporności na zagrożenia cybernetyczne, połączą zasoby i zapewnią niezbędne ramy, których potrzebuje Unia Europejska.

Aby osiągnąć cele, potrzebnych będzie więcej ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Platforma Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia już teraz oferuje wiele możliwości szkoleniowych, dobrych praktyk, wskazówek i wiele innych treści związanych z cyberbezpieczeństwem.

Październik to także Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – coroczna kampania organizowana wspólnie przez Komisję Europejską i ENISA, która podnosi świadomość na temat praktyk, wyzwań i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich UE. Kampania oferuje również zasoby, szkolenia i wskazówki dla każdego, jak zabezpieczyć nasze smartfony, komputery i inne urządzenia cyfrowe.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, 5G, mikroelektronika, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.