cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Tylko co piąty urzędnik samorządowy ma służbowy telefon lub laptop

Data publikacji:  04.01.2023
Logo

Elektroniczne zarządzanie dokumentami, otwarte dane publiczne, intranet, aplikacje mobilne, e-usługi – jednostki administracji publicznej coraz szerzej wdrażają cyfrowe technologie w codziennej pracy urzędów. Gorzej wygląda wyposażenie urzędników w urządzenia mobilne.

Szerokopasmowy internet poprzez stałe łącze wykorzystuje już prawie cała administracja w Polsce – 99,9 proc. jednostek. Najwięcej zbadanych przez GUS urzędów deklarowało, że korzysta z połączenia internetowego w przedziale przynajmniej 100, ale mniej niż 500 Mbit/s.

Gorzej wygląda wyposażenie urzędników w urządzenia mobilne. W 2021 r. w porównaniu z 2020 r. odsetek pracowników wyposażonych przez urzędy w laptop, telefon czy np. tablet wzrósł jedynie o 1,9 p. proc. i wynosił 29,7 proc. Najwięcej urzędników ma służbowe urządzenie mobilne w województwie mazowieckim (42 proc.); najmniej – w świętokrzyskim i lubelskim (odpowiednio 13,1 i 15,2 proc.).

Częściej służbowe urządzenie posiadają pracownicy administracji rządowej (51,4 proc.) niż samorządowej (20,2 proc.).

Mobilną wersję strony internetowej (przystosowaną do obsługi przez tablety i smartfony) posiadało w 2021 r. 93,3 proc. jednostek administracji publicznej (o 4,1 p. proc. więcej niż przed rokiem). Wartości te były podobne zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej.

Coraz więcej jednostek administracji publicznej posiada stronę internetową dostępną także w wersjach obcojęzycznych. W 2021 r. takie udogodnienia posiadało 35,6 proc. jednostek (o 0,7 p. proc. więcej niż przed rokiem).

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/fundusze-europejskie-w-regionach/tylko-co-piaty-urzednik-samorzadowy-ma-sluzbowy-telefon

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.