cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Unia Europejska uruchamia dwie nowe inicjatywy mające na celu wspieranie sektora szkolnictwa wyższego

Data publikacji:  08.02.2023

Europa potrzebuje silniejszej edukacji i większego wkładu ze strony uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego, aby sprostać głównym wyzwaniom, począwszy od transformacji cyfrowej. Cały sektor szkolnictwa wyższego może pomóc Unii Europejskiej stać się bardziej cyfrową i globalną.

Ponieważ w Europie szybko zmieniają się potrzeby w zakresie umiejętności, sektor szkolnictwa wyższego musi się dostosować. Ekologiczne i cyfrowe przemiany wymagają przyszłościowej edukacji, badań i innowacji, w ścisłej współpracy z powiązanymi branżami i zainteresowanymi stronami. W tym celu należy przezwyciężyć znaczne różnice w umiejętnościach cyfrowych w Unii Europejskiej, a instytucje szkolnictwa wyższego muszą odegrać kluczową rolę w tym procesie.

Z tego powodu UE uruchomiła dwie inicjatywy idące w tym kierunku: Europejską Strategię dla Uniwersytetów oraz wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie budowania mostów dla skutecznej europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Uruchamiając te dwie inicjatywy, Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia, powiedział: „Europejskie uniwersytety doskonałości i globalności są zarówno warunkiem, jak i fundamentem naszego europejskiego stylu życia. Przedstawiając dziś nasze propozycje, staramy się przenieść ponadnarodową współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego na nowy poziom. Wspólne wartości, większa mobilność, szerszy zakres i synergia w celu zbudowania prawdziwie europejskiego wymiaru naszego szkolnictwa wyższego.”

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Mariya Gabriel, dodała: „Dzisiejsze propozycje przyniosą korzyści całemu sektorowi szkolnictwa wyższego, a przede wszystkim naszym studentom. Potrzebują oni nowoczesnych międzynarodowych kampusów z łatwym dostępem do mobilności za granicą, aby umożliwić prawdziwie europejską ścieżkę studiów i doświadczenie. Jesteśmy gotowi połączyć siły z państwami członkowskimi i instytucjami szkolnictwa wyższego w całej Europie. Sojusze Uniwersytetów Europejskich przecierają szlaki; do połowy 2024 r. budżet europejski będzie wspierał do 60 sojuszy uniwersytetów europejskich z ponad 500 uniwersytetami w całej Europie.”

Europejska strategia dla uniwersytetów

W ramach Dekady Cyfrowej wyznaczono ambitne cele, zmierzające do tego, aby do 2030 r. 80% osób posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a 20 milionów specjalistów w dziedzinie ICT było zatrudnionych.

Niniejsza strategia ma na celu wsparcie europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (ponad 5 tys. w Europie), aby pomóc w osiągnięciu tych ambitnych celów. W jaki sposób? Strategia upoważnia uniwersytety w Europie do podjęcia działań niezbędnych do prosperowania w warunkach transformacji cyfrowej oraz do przyczynienia się do Odbudowy i Zwiększenia Odporności Europy. Uniwersytety powinny stać się kluczowymi aktorami zmian w bliźniaczej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Budowanie mostów w celu skutecznej współpracy europejskiego szkolnictwa wyższego

Wniosek dotyczący zalecenia Rady umożliwi bliższą współpracę europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Powinny one móc oferować wspólne międzynarodowe programy edukacyjne i wspólne stopnie naukowe. W szczególności Komisja zachęca państwa członkowskie do wspierania zapewniania wysokiej jakości możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich, aby ułatwić podnoszenie i zmianę kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na które istnieje największe zapotrzebowanie.

Komisja nawiązała wcześniej zorganizowany dialog z państwami członkowskimi na temat edukacji i umiejętności cyfrowych, aby wspólnie uzgodnić kluczowe czynniki umożliwiające skuteczne i integracyjne kształcenie i szkolenie cyfrowe. Uniwersytety odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu cyfrowo wykwalifikowanej siły roboczej, która będzie w stanie podjąć wyzwania związane z transformacją cyfrową. Kluczowa w tym względzie jest specjalistyczna oferta edukacyjna w obszarach cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo czy chmura obliczeniowa.

Jak osiągnąć te cele?

Komisja Europejska przewiduje różne działania mające na celu realizację tych działań:

  • Poprzez program Cyfrowa Europa, Komisja zapewni wsparcie dla specjalistycznych programów kształcenia i szkolenia w zakresie najnowocześniejszych technologii cyfrowych oraz dla wielodyscyplinarnych kursów w zakresie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, mikroelektroniki i obliczeń o wysokiej wydajności.
  • Komisja wzywa również państwa członkowskie: do wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych studentów w każdym wieku, pracowników i naukowców, potencjału cyfrowego uniwersytetów, a także kluczowej roli uniwersytetów dla innowacji i nowych technologii cyfrowych oraz uniwersytetów jako liderów transformacji cyfrowej

W ramach kolejnych kroków wniosek dotyczący zalecenia Rady zostanie omówiony z państwami członkowskimi. Po przyjęciu przez Radę Komisja będzie wspierać państwa członkowskie i odpowiednich partnerów we wdrażaniu tego zalecenia Rady. Sprawdź wiadomości na temat platformy umiejętności cyfrowych i miejsc pracy, aby być na bieżąco z tą i innymi inicjatywami.

© European Union, 2019

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, rzeczywistość rozszerzona, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, 5G, oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.