cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Uruchomienie Centrum Przejrzystości

Data publikacji:  24.02.2023

W dniu 6 lutego 2023 roku, Centrum Przejrzystości zostało uruchomione przez sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2022 roku. Wśród sygnatariuszy są wszystkie główne platformy internetowe (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), a z okazji uruchomienia opublikowano raporty bazowe dotyczące tego, jak sygnatariusze przełożyli zobowiązania z kodeksu na praktykę.

Centrum Przejrzystości stara się zapewnić widoczność i odpowiedzialność za wysiłki sygnatariuszy w zakresie walki z dezinformacją oraz realizację zobowiązań podjętych w ramach kodeksu. W opublikowanych raportach bazowych podkreślono:

  • W jaki sposób platformy zapobiegają przepływowi przychodów z reklam do podmiotów zajmujących się dezinformacją;
  • Liczbę zaakceptowanych i oznaczonych lub odrzuconych reklam politycznych;
  • Wykryte przypadki zachowań manipulacyjnych;
  • Informacje o wpływie weryfikacji faktów.

Wszyscy sygnatariusze kodeksu złożyli swoje raporty w terminie, stosując uzgodniony, zharmonizowany szablon sprawozdawczy, mający na celu uwzględnienie wszystkich zobowiązań i środków, pod którymi się podpisali. Podczas gdy wszyscy sygnatariusze przedstawili swoje raporty, w przypadku Twittera brakowało danych na temat tego, w jaki sposób wzmacniali oni pozycję społeczności zajmującej się weryfikacją faktów. Kolejny zestaw raportów od sygnatariuszy największych platform internetowych ma zostać przedstawiony w lipcu i dostarczy dalszych informacji na temat wdrażania kodeksu oraz bardziej stabilnych danych.

© Komisja Europejska

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.