cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

VI Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER już w październiku na Uniwersytecie Warszawskim!

Data publikacji:  12.10.2022
Baner EDUMIXER

Już po raz szósty o współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas EDUMIXERA eksperci: reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Tematem przewodnim konferencji będzie „Bezpieczeństwo w teleinformatyce. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.
Tegoroczna edycja to trzy dni dyskusji o wyzwaniach kompetencyjnych, których efektem będzie stworzenie modelu współpracy środowiska naukowego z firmami technologicznymi.
Głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Finalnym efektem będą rekomendacje konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów.
Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 października 2022 r. w budynku B, w Auli Rady Wydziału,
w Sali B205 Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie.
Harmonogram:
We wtorek, 18 października uczestnicy dowiedzą się:
• O budowaniu bezpieczeństwa w informatyce – kluczowe obszary dla edukacji, rynku pracy
i biznesu;
• o finansowaniu rozwoju kompetencji w obliczu nowej unijnej perspektywy finanasowej i funduszu odbudowy;
• o aktualnych inicjatywach w Polsce i Unii Europejskiej oraz stanie prawnym zagadnień bezpieczeństwa.

W środę, 19 października rozmowy będą dotyczyć bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej, m. in.:
• wyzwań, jakie stawiają nowe technologie przed biznesem w obszarze telekomunikacji;
• usług telekomunikacyjnych w obliczu sytuacji kryzysowych;
• bezpieczeństwa informacji i dezinformacji;
• sposobów zarządzania ryzykiem w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

W czwartek, 20 października odbędą się warsztaty, w trakcie których:
• omówione zostaną kwestie obowiązków związanych z Krajowym Systemem Bezpieczeństwa;
• przedstawione zostaną nowe obowiązki przedsiębiorców związane z Digital Services Act (DSA) i Digital Markets Act (DMA) oraz ich wpływ na nowe potrzebne kompetencje.

Zapraszamy do rejestracji: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rkx2Jyc7PkC68sEz8j8tENcoh91t0vtPk7BY6scub6dUM0haMVVIWlc0Wk0ySzNQTUtTRk5COUY3US4u

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.