cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

VIII KONFERENCJA NAUKOWA INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU IWZ’ 2022

Data publikacji:  06.10.2022
Logo konferencji

W roku 2022 konferencja IwZ’2022 jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy z ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

Tematyka Konferencji:

Zakres tematyczny IwZ’2022 obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Inżynieria systemów informatycznych w organizacjach
 • Metody wspomagania decyzji i neuronauki poznawczej
 • Systemy informatyczne w transformacji organizacji biznesowych i publicznych
 • Systemy informatyczne w transformacji społeczeństwa
 • Ład organizacyjny w zarządzaniu IT

Organizatorzy

 • Zarządzanie zasobami
 • Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu;
 • Katedra Systemów Informacyjnych;
 • Katedra Technologii Informacyjnych;
 • Katedra Zarządzania Procesami; oraz: Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Katedra Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Katedra Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kalendarium

2022/06/30 Przesłanie tytułu i abstraktu publikacji w monografiach (75 pkt.) wydawnictwa CRC Press Taylor & Francise Group,

2022/09/15 Uruchomienie formularza rejestracyjnego konferencji,

2022/09/30 Podanie informacji o przyjętym wariancie konferencji oraz o opłatach,

2022/10/20 Zamknięcie formularza rejestracyjnego konferencji, 2022/10/30 Nadesłanie pełnego tekstu artykułu (dotyczy rozdziałów w monografii),

2022/11/15 Uiszczenie opłaty konferencyjnej,

2022/11/25 Udostępnienie szczegółowego programu konferencji,

2022/11/30 Warsztaty naukowe: „Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów”,

2022/12/01-02 Konferencja IwZ’22 we Wrocławiu.

Konferencja IwZ’2022 współfinasowana w ramach projektu: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (nr DNK/SP/549573/2022)
Warsztaty naukowe współfinansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 015/RID/2018/19 kwota finansowania 10 721 040,00 PLN


Patronat konferencji:

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzeja Kalety

Program konferencji:

01.12.2022r. (czwartek)
08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:30 Uroczyste otwarcie Konferencji
09:30 – 11:00 Sesja plenarna
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Sesje referatowe (tematyczne)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 Wykład otwarty zaproszonego gościa
15:00 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 17:00 Sesje referatowe (tematyczne)
20:00 Kolacja
02.12.2022r. (piątek)
08:30 – 10:00 Sesja plenarna
10:00 – 11:00 Wykład otwarty zaproszonego gościa
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Sesje referatowe (tematyczne)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Sesja plenarna (panel dyskusyjny), zamknięcie
konferencji IwZ’2022.
30.11.2022r. (czwartek) Warsztaty naukowe Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów. W
ramach warsztatów, których celem jest prezentacja najnowszych podejść, koncepcji, metodologii, technik i narzędzi związanych z
wkładem ICT w rozwój zarządzania, ekonomii i finansów, odbędą się:
Sesja: Problemy badawcze podejmowane przez młodych adeptów nauki;
Panel: Współpraca nauka-biznes.

Komitet naukowy – kolegium

 • dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodnicząca
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Kesra Nermend, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący
 • prof. dr. hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Anna Kaczorowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wiceprzewodniczący

Publikacje:

czasopisma:

 • Polish Journal of Management Studies, PJMS
 • Journal of Economics and Management, JEM
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics, IE/B
 • International Journal of Management and Enterprise Development,
 • International Journal of Value Chain Management, IJVCM

monografie:

 • Adoption of Emerging Information and Communication Technology for Sustainability, red. Ewa Ziemba & Jarosław Watróbski, CRC Press Taylor & Francise Group,
 • Analytics in Finance and Risk Management, red. Nguyen Thi Hong Nga, Shivani Agarwal, & Ewa Ziemba, CRC Press Taylor & Francise Group,
 • w monografii dedykowanej konferencji IwZ wydanej w wydawnictwie Springer,
 • w monografii dedykowanej konferencji IwZ wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kontakt:

iwz2022@ue.wroc.pl

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, łańcuch bloków, duże zbiory danych, chmura obliczeniowa, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna, uczenie maszynowe, internet rzeczy
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.