cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

W kierunku Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych

Data publikacji:  29.01.2023

W dzisiejszym społeczeństwie umiejętności cyfrowe są niezbędne. Niezależnie od tego, czy są one potrzebne do nauki, pracy czy w życiu codziennym, każdy musi posiadać umiejętności cyfrowe, aby poruszać się w swoim środowisku. W związku z tym, że technologia rozwija się w coraz szybszym tempie, umiejętności cyfrowe i ich certyfikacja stały się niejasne w europejskim krajobrazie edukacyjnym. Przy szerokiej gamie szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych i możliwości certyfikacji oferowanych przez różne organizacje i rządy, trudno jest ustanowić łatwo rozpoznawalne kwalifikacje lub certyfikat.

W związku z tym Komisja Europejska rozważa opracowanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Cyfrowych (EDSC), zgodnie z planem działania w zakresie Edukacji Cyfrowej. Certyfikat ten uprościłby sposób certyfikowania i uznawania umiejętności cyfrowych przez rządy, pracodawców i inne zainteresowane strony w całej Europie. EDSC będzie oparty na europejskich ramach kompetencji cyfrowych (DigComp). Ramy te zapewniają obywatelom narzędzie do samooceny ich umiejętności cyfrowych i wyznaczania celów edukacyjnych i są stale aktualizowane, aby zagwarantować, że obszary kompetencji odzwierciedlają zmiany i realia szybko zmieniającego się świata cyfrowego.

Inicjatywa EDSC wspiera cele określone w europejskim programie na rzecz umiejętności, mianowicie osiągnięcie celu, jakim jest posiadanie przez 70% osób w wieku 16-74 lat co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych do 2025 r., oraz celu Europejskiej Dekady Cyfrowej, jakim jest posiadanie przez co najmniej 80% populacji podstawowych umiejętności cyfrowych do 2030 r., i jest finansowana z unijnego programu Erasmus+.

Aby rozpocząć prace nad EDSC, we wrześniu 2021 r. zostanie przeprowadzone studium wykonalności badające potencjalne scenariusze dotyczące europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych. W swojej roli wspierającej to studium wykonalności, ALL DIGITAL – ogólnoeuropejska organizacja reprezentująca ponad 25 000 centrów kompetencji cyfrowych – zapewniła wsparcie poprzez Społeczność Praktyki Certyfikacji Kompetencji Cyfrowych  w celu zebrania wkładu w zakresie ostrości badania. Spostrzeżenia zebrane przez Komisję Europejską za pośrednictwem Społeczności pomogą Komisji w opracowaniu studium wykonalności, które będzie odzwierciedlało potrzeby społeczności związanej z kompetencjami cyfrowymi.

W następstwie studium wykonalności Komisja Europejska przeprowadzi pilotażową fazę prototypu we wrześniu 2022 r., a uruchomienie EDSC nastąpi w 2023 r.

© European Commission

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.