cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wnioski z pierwszego Forum Interesariuszy Edukacji Cyfrowej

Data publikacji:  10.02.2023

Komisja Europejska była gospodarzem pierwszego Forum Interesariuszy Edukacji Cyfrowej, aby uczcić realizację planu działania na rzecz edukacji cyfrowej na lata 2021 – 2027 i określić priorytety na najbliższe lata. To Forum, które odbyło się 22 marca 2022 roku, miało na celu podkreślenie silnej pozycji edukacji cyfrowej i umiejętności w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich. Zostało to wsparte przez rozpoczęcie pod koniec 2021 roku przez Komisję Europejską zorganizowanego dialogu z państwami członkowskimi na temat edukacji cyfrowej i umiejętności.

Forum zgromadziło przedstawicieli środowisk akademickich, dydaktyków, osoby uczące się, młodzież oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i biznesu z europejskiej społeczności edukacji cyfrowej. Podczas tego Forum uczestnicy dyskutowali o możliwościach i wyzwaniach związanych z tworzeniem i oferowaniem wysokiej jakości, skutecznej, integracyjnej edukacji cyfrowej w Unii. Z dyskusji prowadzonych podczas tego Forum wyciągnięto kilka wniosków:

  • Współpraca międzysektorowa wraz z dzieleniem się wiedzą jest niezbędna, aby połączyć politykę, badania i praktykę. Wspólnota praktyk Digital Education Hub jest jedną z inicjatyw Unii wspierającą współpracę międzysektorową.
  • Młodzi ludzie podkreślali znaczenie transformacji cyfrowej napędzanej przez człowieka
  • Nauczyciele potrzebują wsparcia podczas transformacji cyfrowej
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych w edukacji niesie ze sobą implikacje etyczne, które należy odpowiednio rozważyć

Podczas Forum zwrócono również uwagę na możliwości finansowania w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Nagrania z wydarzenia są publicznie dostępne i mogą je obejrzeć wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w Forum.

© European Commission

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.