cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wytyczne w zakresie etyki dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się

Data publikacji:  23.02.2023

Systemy sztucznej inteligencji stały się powszechne w naszym codziennym życiu. Kluczowe jest posiadanie większej wiedzy na temat ich wpływu na otaczający nas świat, zwłaszcza na edukację i szkolenia, ponieważ wciąż się zmieniają.

Podstawowa wiedza na temat AI i wykorzystania danych jest niezbędna dla pedagogów i studentów, aby pozytywnie, krytycznie i etycznie współdziałać z tą technologią i w pełni realizować jej obietnicę, biorąc pod uwagę szybki wzrost jej wykorzystania.

W tym kontekście 25 października Komisja Europejska opublikowała zestaw wytycznych w zakresie etyki dla pedagogów dotyczących wykorzystania AI i danych w edukacji. Wytyczne te są elementem planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027.

Rozwiewają one powszechne i wszechobecne błędne przekonania na temat sztucznej inteligencji (AI), które mogą wprowadzać ludzi w błąd i budzić obawy dotyczące jej zastosowania, zwłaszcza w edukacji.

Nauczyciele, którzy mają niewielką lub żadną wiedzę na temat edukacji cyfrowej, mogą mimo wszystko skorzystać z zaleceń, które są skierowane do pedagogów szkół podstawowych i średnich.

Dla pedagogów i dyrektorów szkół przedstawiono praktyczne wskazówki, jak skutecznie włączyć wykorzystanie AI i danych do szkolnych programów nauczania, jednocześnie odnosząc się do rozważań i potrzeb etycznych, które są motorem wytycznych.

Wytyczne oferują również sugestie dotyczące sposobów zwiększenia świadomości i włączenia społeczności do dyskusji na temat rozwijania umiejętności etycznego wykorzystania AI i danych wśród nauczycieli i edukatorów.

Zapoznaj się z arkuszem informacyjnym i infografiką.

Przeczytaj pełny raport tutaj: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7f64223f-540d-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-enhttps:/op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7f64223f-540d-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en

© Komisja Europejska

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.