cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

XV Konferencja Naukowa Multimedia w Biznesie i Administracji

Data publikacji:  23.11.2022
Logo

22– 24 marca 2023 r., Koszęcin

Konferencja odbędzie się Koszęcinie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, z wykorzystaniem najnowszych trendów i technologii ICT w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych, edukacyjnych i administracyjnych. Konferencja łączy naukę z biznesem i administracją poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, przy udziale ekspertów pełniących rolę moderatorów. W ramach konferencji prezentowane będą szeroko pojęte techniki i technologie multimedialne, informacyjne i informatyczne usprawniające zarówno prowadzenie działań gospodarczych, jak i nauczanie, z uwzględnieniem dynamicznie rozwijających się w dobie pandemii COVID-19 form telepracy oraz nauczania zdalnego.
Zapraszamy do przygotowania referatów obejmujących następującą tematykę:

 1. Budowanie wartości organizacji w społeczeństwie informacyjnym
 2. Ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 3. Zarządzanie informacją i wiedzą
 4. Organizacje wirtualne i uczące się
 5. Multimedialne technologie informacyjne
 6. IT w korporacjach globalnych
 7. Sztuczna inteligencja w systemach wspomagania decyzji
 8. Biznes elektroniczny
 9. Systemy Business Intelligence w analizie procesów biznesowych
 10. Rozwiązania innowacyjne i transfer technologii
 11. Systemy obsługi finansowej w organizacji
 12. Systemy informatyczne w logistyce
 13. Zastosowanie ICT w administracji
 14. Cyfryzacja działalności gospodarczej
 15. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem – wyzwania, kierunki i perspektywy rozwoju w dobie rewolucji technologicznej
 17. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, agentów programowych – wczoraj fantazja, dziś rzeczywistość
 18. Przemysł 4.0, zmiany w relacji człowiek-organizacji
 19. Bezpieczeństwo informacji w czasie pandemii COVID-19
 20. Wojny cybernetyczne a konwencjonalne konflikty zbrojne
 21. Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego, cyfryzacja działalności gospodarczej
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: rzeczywistość rozszerzona, umiejętności cyfrowe, sztuczna inteligencja, internet rzeczy
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.