cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Zaproszenie dla obserwatorów do Grupy Roboczej państw członkowskich ESCO

Data publikacji:  23.02.2023

Celem Grupy Roboczej państw członkowskich ESCO (MSWG) jest wspieranie tworzenia i stosowania ESCO oraz jego powiązań ze zmienionym rozporządzeniem EURES.

Komisja przyjmuje obecnie wnioski o mianowanie wybranej liczby obserwatorów, którzy będą uczestniczyć w działaniach Grupy Roboczej państw członkowskich ESCO, złożonej z przedstawicieli władz państw członkowskich.

Zaproszenie to jest przeznaczone dla organizacji, krajów kandydujących, krajów EOG oraz innych podmiotów publicznych poza władzami państw członkowskich. Każdy obserwator wybiera eksperta, który będzie pełnił funkcję przedstawiciela grupy.

Obserwatorzy powinni być przygotowani do:

  • systematycznego uczestniczenia w spotkaniach
  • aktywnego udziału w dyskusjach
  • promowania ESCO w ramach swoich obszarów pracy i poza nimi
  • zaangażowania się w prace przygotowawcze przed posiedzeniem
  • analizowania i przedstawiania uwag do omawianych dokumentów
  • w razie potrzeby pełnienie roli „sprawozdawców” na zasadzie ad hoc.

Zgłoszenia będą przyjmowane w sposób ciągły do czasu wygaśnięcia mandatu Grupy.

Procedura składania wniosków

Dyrekcja Generalna Komisji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) zaprasza zainteresowane strony do składania wniosków pocztą elektroniczną na adres EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

W tytule komunikatu należy wskazać: Wniosek w charakterze obserwatora do Grupy Roboczej państw członkowskich ESCO”.

Wnioski należy składać w jednym z języków urzędowych Unii (niemniej jednak wnioski składane w języku angielskim ułatwiłyby proces). Korzystne byłoby podanie streszczenia wniosku w języku angielskim, jeżeli używany jest inny język.

Więcej informacji na temat zaproszenia do składania wniosków znajdziesz tutaj.

© Komisja Europejska

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.