cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Fundacja Widzialni

Data publikacji:  23.03.2022

Fundacja Widzialni  od 2009 r. zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.

Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.

Od lat kierujemy uwagę opinii publicznej, administracji i biznesu na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Aktywnie uczestniczymy w zmianie polskiego prawa. Przy naszej pomocy rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 2012 roku nakłada obowiązek dostosowania publicznych serwisów www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a od 2014 prawo wymaga udogodnień podczas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Opiniowaliśmy projekt Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jesteśmy członkami Rady Dostępności programu Dostępność Plus.

W ramach Rady Dostępności zainicjowaliśmy grupę roboczą AccessTech przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, której celem jest promocja nowych technologie, które wspierają dostępność dla osób z indywidualnymi potrzebami. Grupa jest początkiem nowego trendu wzorem istniejących już typu: GovTech, FinTech, MedTech, InsureTech, PayTech.

Przewodzimy Grupie ds. dostępności (Artur Marcinkowski – Koordynator), której celem jest wskazywanie dobrych praktyk i promowanie rozwiązań zwiększających dostęp do zasobów internetowych, organizowanie warsztatów i seminariów z zakresu włączenia cyfrowego oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Konsekwentnie monitorujemy poziom stosowania międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0 (WCAG 2.1) przez polską administrację. Co roku publikujemy Raport Dostępności. To jedyne w Polsce badanie postępów administracji w zakresie publikowania dostępnych treści w Internecie.

Fundacja wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych zorganizowała 10 edycji ogólnopolskiego konkursu ”Strona Internetowa bez Barier” adresowanego do administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego.

Co roku, już od 7 lat, organizujemy w Sejmie RP w pełni dostępną dla Uczestników i Uczestniczek konferencję Włączenie Cyfrowe, na której m.in. prezentujemy wyniki Raportu Dostępności oraz wyniki konkursu ”Strona Internetowa bez Barier”.

Badania Fundacji Widzialni charakteryzuje profesjonalizm i rzetelność. Zawdzięczamy je opracowanej przez naszych Ekspertów Metodzie oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1.

Audytujemy strony internetowe, ale także aplikacje i inne narzędzia cyfrowe oraz wspieramy wdrażanie dostępności cyfrowej najważniejszych instytucji publicznych (np. PFRONUrząd Komunikacji Elektronicznej) czy biznesu (np. Orange Polska, Santander Bank Polska)

Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowaliśmy opisy dziesięciu nowych Kwalifikacji z zakresu dostępności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Już wkrótce jako Instytucja certyfikująca będziemy uprawnieni do nadawania nowych kwalifikacji, m.in. z zakresu: Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG czy Wdrażanie standardów dostępności w organizacji.

Nasi Eksperci prowadza szkolenia obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z dostępnością w Sieci. Tylko w 2019 r. przeszkoliliśmy ponad 530 osób z zakresu dostępności cyfrowej.

Deklaracja Fundacji

Kategoria organizacji: Organizacja pozarządowa
Członek koalicji krajowej: Tak
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe, opracowywanie aplikacji mobilnych
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.