cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Data publikacji:  27.01.2022

Nasza misja:

Współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju

  • Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi.
  • Pracujemy na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej.
  • Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji

Jak według PIIT ,wygląda świat”

  1. Cyfryzacja gospodarki jest jednym z kluczowych warunków jej konkurencyjności w świecie, a w rezultacie niezbędnym czynnikiem wzrostu znaczenia Polski i dobrobytu jej mieszkańców.
  2. Realizacja strategii rozwoju gospodarczego, przeciwdziałającej marginalizacji polskiej gospodarki, musi uwzględniać globalne trendy cyfryzacji i zagospodarować wynikające z nich szanse.
  3. Inwestycje publiczne w modernizację państwa to szansa transferu praktyk w obszarze zarządzania do sektora publicznego oraz okazja dla rozwoju produktów i usług firm teleinformatycznych.

Cele Izby

  1. Sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego kluczowe zagadnienie związane z wdrożeniem strategii rozwoju gospodarczego kraju.
  2. Racjonalne regulacje i inicjatywy wspierające wdrażanie cyfrowych innowacji podstawą rozwoju kluczowych sektorów gospodarki i nowoczesnego e-państwa.
  3. Partnerska współpraca przemysłu teleinformatycznego i administracji publicznej przemysł teleinformatyczny jako partner merytoryczny i dostawca rozwiązań w procesie budowy e-państwa
Kategoria organizacji: Organizacja pozarządowa
Członek koalicji krajowej: Tak
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona izby
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.