cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Data publikacji:  25.03.2022

Celem Towarzystwa jest:

  • gromadzenia i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyjnych,
  • inspirowanie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej,
  • prowadzenie kształcenia, doradztwa i ekspertyz w dziedzinie technologii kształcenia i edukacji medialnej,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi podobnymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, warsztatów,
  • organizowanie wystaw, pokazów i konkursów naukowych i dydaktycznych,
  • inspirowanie i opiniowanie innowacji pedagogicznych,
  • gromadzenie i wypożyczanie mediów edukacyjnych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

Deklaracja Towarzystwa

Kategoria organizacji: Stowarzyszenie
Członek koalicji krajowej: Tak
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Dziedziny: Nauka o kształceniu
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.