cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Data publikacji:  25.03.2022

Misją 

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej  jest kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów w zakresie zarządzania dla potrzeb gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, a także wzmacnianie pozycji Wydziału poprzez prowadzenie badań naukowych, współpracę ze środowiskiem biznesu w Polsce i na świecie  oraz konsekwentne rozwijanie kompetencji kadry.

Za prekursora naukowej organizacji pracy (a w dzisiejszym rozumieniu zarządzania) na terenach polskich (choć pod zaborami), a także na skalę światową, uważa się prof. Karola Adamieckiego, który sformułował fundamentalne dla nauki organizacji prawo harmonii doboru i współdziałania, a w 1903 roku wygłosił słynny wykład “O zasadach pracy grupowej”. Profesor pracował w Politechnice Warszawskiej od 1919 roku, a w 1922 roku był twórcą i został pierwszym kierownikiem Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych (od 1922 roku do śmierci w 1933 roku) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.

Spadkobiercą tej tradycji i kontynuatorem działalności Katedry był Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny powołany w 1953 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dziś Inżynierii Produkcji), kierowany przez prof. Seweryna Chajtmana. W owym czasie decyzją władz pięciu uczelniom powierzono kształcenie inżynierów organizatorów przemysłu w zakresie, któremu odpowiada współczesny kierunek kształcenia Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kategoria organizacji: Placówka edukacyjna i szkoleniowa
Członek koalicji krajowej: Tak
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Dziedziny: Zarządzanie i administracja
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Głos w dółGłos w górę (+1 ocena, 1 głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.