cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu konieczna jest podstawowa wiedza z zakresu informatyki, w szczególności rozumienia pojęć takich jak algorytmy, kod programu, zasad budowy obrazów cyfrowych.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz informacje wprowadzające do dziedziny biometrii.
  • Poznasz jak przebiegał rozwój biometrii.
  • Dowiesz się jakie są podstawowe metody przetwarzania w biometrii
  • Przekonasz się o roli biometrii we współczesnych zabezpieczeniach
  • Nauczysz się jak tworzy się histogram i jak działa algorytm szkieletyzacji

Treść prezentacji widocznych na filmach jest zawarta w załączonym podręczniku, w którym poszczególne części odpowiadają modułom w materiale kursu.

Na ukończenie kursu w tempie własnym wystarczą 4 tygodnie, przy poświęceniu ok 6 godzin tygodniowo.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane informacje wprowadzające do biometrii, główne pojęcia, historia, podstawowe zastosowania.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane kategorie biometryczne, ogólna budowa systemów biometrycznych i główne problemy.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane wybrane, najczęściej wykorzystywane cech biometryczne.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane podstawowe metody i algorytmy stosowane w biometrii.

MODUŁ 5

W module piątym zostały zaprezentowane średniozaawansowane metody wykorzystywane w biometrii

MODUŁ 6

W module szóstym została zaprezentowana, jako przykład zaawansowanych metod,  metoda szkieletyzacji obrazu. Moduł ten zawiera też sprawdzian końcowy.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy zdobyć 51% wszystkich punktów z ćwiczeń klasyfikowanych oraz egzaminu końcowego. Egzamin końcowy polega na napisaniu/narysowaniu pseudokodu/kodu lub schematu algorytmu przetwarzania histogramu.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniue należy 51% wszystkich punktów z ćwiczeń klasyfikowanych oraz egzaminu końcowego.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-07-07
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)