cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Cyberprzestrzeń, technologie informatyczne, internet, komputery i urządzenia mobilne upowszechniły się dziś w takim stopniu, że niemal wszystkie czynności, możemy wykonać z ich pomocą. Kurs, który oddajemy w Twoje ręce to wiedza, dzięki której będziesz świadomym użytkownikiem cyberprzestrzeni. Oznacza to, że zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy bezustannie narażeni na ataki informatyczne oraz że dbanie o bezpieczeństwo to ciągły proces, wymagający doskonalenia i poszerzania wiedzy o otaczającej technologii.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak wymagań wstępnych


CELE KURSU

Poznasz zasady

  • korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów, korzystania z usług bankowych,
  • obecności w sieci internet i ochrony tożsamości,
  • korzystania z bankowości internetowej i mobilnej,
  • korzystania z kart płatniczych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

  • Informacje na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń i sieci informatycznych w domu.
  • Zagadnienia bezpiecznego poruszania się w przestrzeni online, ochrony własnej tożsamości, korzystania z bankowości elektronicznej i płatności kartami.
  • Najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznych zakupów online, wybierania sklepów internetowych i dokonywania płatności online.

WARUNKI ZALICZENIA

Aby uzyskać zaliczenie kursu i zaświadczenie ukończenia kursu należy zapoznać się z treścią całego kursu i zweryfikować zdobytą wiedzę podczas quizów uzyskując 50% punktów możliwych do zdobycia.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia przez uczestnika

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 4 tygodni
Dostawca: Warszawski Instytut Bankowości
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 4 tygodni
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-05-23
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)