cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Marketing

Głównym celem kursu jest zaznajomienie odbiorcy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z digital marketingiem. W ramach kursu będzie on miał możliwość zapoznania się z najważniejszymi pojęciami, rynkiem reklamy internetowej, danymi statystycznymi związanymi z Internetem, sposobami komunikacji via Internet, podstawowymi rodzajami reklamy internetowej (takimi jak display advertising, wideo advertising, email marketing), założeniami SEO, SEM, PPC oraz podstawowymi koncepcjami z zakresu social mediów.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie podstawowych pojęć, narzędzi, wskaźników, kanałów komunikacji oraz danych dotyczących funkcjonowania sieci Internet.
 • Przedstawienie możliwości związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych w Internecie.
 • Omówienie podstaw pozycjonowania treści w Internecie.
 • Przybliżenie zagadnień związanych z wideo marketingiem, social media i e-marketingiem.
 • Nabycie umiejętności wyszukiwania i analizy danych dotyczących wykorzystania Internetu, planowania kampanii marketingowych w sieci oraz mierzenia ich skuteczności i efektywności.
 • Instruktaż w zakresie doboru właściwych formatów reklamy wideo oraz planowania kampanii reklamowych w social media.
 • Nabycie umiejętności tworzenia tekstów do publikacji w Internecie w kontekście działań marketingowych.

Każdy z modułów zawiera część teoretyczną oraz jest zakończony różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi. Ponadto kurs jest wzbogacony o wypowiedzi ekspertów, animacje oraz wideo.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie jest wymagane posiadanie wiedzy specjalistycznej. Podstawowe pojęcia zostaną wyjaśnione w trakcie kursu.


CELE KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie wiedzy będzie potrafił:

 • Przedstawić podstawowe dane związane z Internetem, jego użyciem, tendencjami.
 • Omówić kanały komunikacji wykorzystywane w sieci Internet.
 • Zaprezentować podstawowe pojęcia z zakresu Internetu oraz narzędzia i wskaźniki niezbędne do realizowania marketingu cyfrowego.
 • Wyjaśnić podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z reklamą Display.
 • Rozróżniać formaty reklamowe.
 • Przedstawić mechanikę zakupową oraz sposoby rozliczania kampanii.
 • Omówić podstawowe pojęcia z zakresu pozycjonowania treści w Internecie oraz mechaniki pozycjonowania.
 • Przedstawić różne formaty reklamy wideo oraz podstawowe metryki związane z wideo marketingiem.
 • Określić znaczenie social mediów w procesie realizowania digital marketingu.
 • Wymienić i klasyfikować (rozróżniać z uwagi na kontent) platformy social media popularne w Polsce.
 • Omówić podstawowe pojęcia z zakresu e-marketingu.
 • Przedstawić źródła pozyskiwania danych osobowych niezbędnych do realizacji kampanii email marketingowej.
 • Zaprezentować mierniki skuteczności kampanii email marketingowej.

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie umiejętności będzie potrafił:

 • Wyszukiwać dane dotyczące wykorzystania Internetu i wykonywać analizy tych danych pod kątem ich użycia w digital marketingu.
 • Definiować cele oraz grupy docelowe planowanych kampanii.
 • Zmierzyć skuteczność kampanii.
 • Mierzyć efektywność kampanii Display.
 • Klasyfikować i wskazywać różne formaty reklamy wideo i wskazywać zależności między nimi.
 • Planować kampanie reklamowe w zakresie social mediów oraz mierzyć ich efektywność.
 • Przygotować materiał do publikacji w Internecie w kontekście działań marketingowych.
 • Rozróżnić rodzaje treści i efektywnie je tworzyć.
 • Przygotować wiadomość e-mail będącą komunikatem marketingowym.
 • Stosować zasady związane z przygotowywaniem poprawnych emaili.
 • Przetestować przygotowaną wiadomość.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1: Digital marketing – podstawy i trendy

W tym m.in. rynek reklamy internetowej, internauci w Polsce i na świecie (dane i liczby, trendy i tendencje), kanały komunikacji w Internecie, rodzaje i klasyfikacja podmiotów związanych z rynkiem reklamy w Internecie, podstawowe modele zakupu i emisji reklamy w sieci.

MODUŁ 2: Strategia i planowanie

W tym m.in. analiza – metody, narzędzia i źródła informacji, definiowanie celów, definiowanie grup docelowych, metody budżetowania i rozliczania kampanii, pomiar skuteczności.

MODUŁ 3: Display advertising

W tym m.in. formaty reklamy display, mechanika działania, efektywność reklamy display, podstawowe pojęcia.

MODUŁ 4: Search Engine Marketing

W tym m.in. koncepcje i modele związane z SEO i PPC, wyniki wyszukiwania i pozycjonowanie w wyszukiwarce, efektywność działań SEM, mechanika SEO.

MODUŁ 5: Wideo marketing

W tym m.in. rodzaje i formaty reklamy wideo.

MODUŁ 6: Social Media

W tym m.in. podstawowe pojęcia i koncepcje związane z web 2.0, platformy social media, social listening i monitoring, reklama w sieciach społecznościowych.

MODUŁ 7: Content marketing i webwriting

W tym m.in. sposoby, formy i narzędzia tworzenia treści, ogólne wytyczne tworzenia treści, reklama natywna.

MODUŁ 8: Email marketing

W tym m.in. budowanie baz danych, spam, email design, zarządzanie danymi i prywatność, mierniki i efektywność e-mail marketingu.


WARUNKI ZALICZENIA

W kursie znajdują się różnorodne zadania sprawdzające (np. testy, zadania z listą rozwijaną). Uczestnik kursu możne podjąć 5 prób udzielenia odpowiedzi na każde zadanie umieszczone w treści kursu. Do oceny końcowej brane są pod uwagę wszystkie zadania zamknięte.

Próg zaliczeniowy wynosi 51% punktów z wszystkich zadań sprawdzających.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Zaczęcamy jednak do korzystania z forum dyskusyjnego i wzajemnej pomocy.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Na podstawie sumy zdobytych punktów ze wszystkich pytań testowych z modułów kursu zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu e-kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik co najmniej 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Zachęcamy jednak do korzystania z forum dyskusyjnego i wzajemnej pomocy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-12-02
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)