cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Edukacja STEAM w przedszkolu

Kurs jest skierowany do studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli i innych osób zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami edukacji.

CELE KURSU

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie edukacji STEAM oraz umiejętności praktycznych dotyczących projektowania działań wykorzystujących naukę poprzez zabawę.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby móc uczestniczyć w kursie należy dysponować: sprzętem komputerowym z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz programem do otwierania plików w formacie pdf, dowolnym edytorem tekstu, który pozwoli na edycje dokumentów przygotowanych w formacie Ms Word. Opcjonalnie będzie potrzebny sprzęt (np. smartfon, tablet, aparat fotograficzny) do wykonywania fotografii lub krótkich filmów.


STRUKTURA KURSU

Jedna edycja kursu trwa 5 tygodni, a przewidywany średni czas poświęcony na naukę w ciągu jednego tygodnia wynosi około 2,5 godziny (łącznie z lekturą materiałów dodatkowych). Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych.

Pierwsze trzy moduły mają na celu umożliwienie uczestnikowi zdobycia teoretyczno-praktycznej wiedzy niezbędnej w przygotowywaniu zajęć STEAM dla dzieci przedszkolnych. Moduł pierwszy zapoznaje uczestnika z ideą edukacji STEAM. Moduł drugi przedstawia zakres kompetencji rozwijanych dzięki edukacji STEAM. Moduł trzeci stanowi prezentację metodycznych aspektów wprowadzania dzieci w przestrzeń edukacji STEAM. 

Dwa ostatnie moduły natomiast mają na celu wspieranie rozwoju umiejętności projektowania i realizowania zajęć dydaktycznych w modelu STEAM. Moduł czwarty wprowadza w rozumienie czym jest środowisko uczenia i zapoznaje uczestnika z przykładami dobrych praktyk w tym obszarze i zachęca do ich testowania. Moduł piąty stwarza okazję do zaprojektowania i przetestowania własnych pomysłów związanych z przedszkolną edukacją STEAM.

W pierwszych trzech modułach znajdują się krótkie punktowane testy sprawdzające wiedzę uczestnika oraz niepunktowane ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. Ćwiczenia służące utrwalaniu wiedzy nie są obowiązkowe, jednak ich wykonanie ułatwia przyswojenie wiedzy z omawianego obszaru. W modułach czwartym i piątym uczestnik proszony jest o wykonanie czterech punktowanych zadań związanych z testowaniem i projektowaniem zajęć STEAM dla dzieci przedszkolnych. Na tym etapie również uczestnik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w ćwiczeniu niepunktowanym.


WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU I OTRZYMANIA CERTYFIKATU

Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego podniesienie kompetencji w zakresie edukacji STEAM w przedszkolu jest zapoznanie się z całością dostępnego materiału oraz uzyskanie z obowiązkowych testów sprawdzających wiedzę oraz zadań 70% wszystkich punktów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-10-11
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)