cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Excel w praktyce

Opis kursu

Kurs umożliwia nabycie podstawowych i średnio zaawansowanych umiejętności z zakresu oprogramowania Microsoft Excel. Kurs podzielono na moduły tematyczne, w których użytkownik nabywa umiejętności, pozwalające na stosowanie poznanych rozwiązań oraz narzędzi w praktyce. Pierwszy moduł tematyczny wprowadza użytkownika w podstawowe działanie i funkcje środowiska Excel. Ukończenie pierwszego modułu pozwoli na stosowanie podstawowych funkcji oprogramowania Excel. W module drugim użytkownik rozwinie swoje kompetencje i nabędzie umiejętności z zakresu zaawansowanych funkcji oraz formuł. Umiejętności nabyte w module drugim umożliwią także tworzenie profesjonalnych raportów, zaawansowaną analizę dużych zbiorów danych oraz ich przedstawienie w sposób graficzny.

Wymagania przystąpienia do kursu

Kurs dedykowany jest wszystkim osobom, które chcą nauczyć się bądź poprawić umiejętności pracy z programem MS Excel. Słuchacz powinien przed przystąpieniem do kursu posiadać umiejętność obsługi komputera oraz posiadać komputer z oprogramowaniem Microsoft Excel.

Podczas kursu nauczysz się:

• poprawnie wprowadzać dane i pracować z wieloma arkuszami,

• pracować z dużymi listami (filtrowanie, sortowanie, analiza, wykorzystanie tabel przestawnych),

• wprowadzać poprawnie formuły,

• graficznie przedstawić dane,

• analizować dane przy pomocy praktycznych funkcji, formuł i tabel przestawnych,

• wykorzystywać logikę warunkową w funkcjach.

Kurs podzielony jest na moduły tematyczne, które przedstawiają wiedzę teoretyczną i sposób wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Treści prezentowane w kursie zostały podzielone na czternaście modułów tematycznych:

Moduł 1. Wprowadzenie do Microsoft Excel – w module przedstawione podstawowe informacje potrzebne do korzystania ze środowiska MS Excel.

Moduł 2. Funkcja JEŻELI – treści prezentowane w module przybliżają uczestnikowi kursu zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji JEŻELI, jako jednej z najczęściej używanej funkcji w MS Excel.

Moduł 3. Funkcje WYSZUKAJ – autorzy kursu przedstawiają uczestnikowi podstawy teroetyczne funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i jej zastosowanie w praktyce.

Moduł 4. Funkcja INDEKS – w module prezentowana jest funkcja INDEKS z wymaganą składnią tej funkcji i przykładem zastosowania jej w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

Moduł 5. Funckja WARUNKI – w module wyjaśnione zostały trzy funkcje z grupy funkcji logicznych: ORAZ, LUB, WARUNKI. Przedstawiono ich składnię, zastosowanie i różnice pomiędzy nimi.

Moduł 6. Wykresy – w module uczestnik zaznajomi się z wiedzą potrzebną do tworzenia wykresów w MS Excel.

Moduł 7. Tabele przestawne – w module zostały wyjaśnione zagadnienia związane z tabelami przestawnymi. Uczestnik po przejściu tego modułu będzie umiał utworzyć i wykorzystać w swojej pracy narzędzie MS Excel tabele przestawne.

Moduł 8. Wybrane kontrolki formularza – uczestnikowi kursu przybliżone są w module zagadnienia związane z zastosowaniem podstawowych kontrolek formularza wraz z wykorzystaniem ich w praktyce. Przedstawiono tutaj pole kombi, pole wyboru oraz pole listy.

Moduł 9. Używanie kilku funkcji – w module użytkownikowi prezentowane są przykłady praktyczne wykorzystujące wcześniej prezentowane funkcje środowiska MS Excel w połączeniu kilku funkcji na raz. Zaprezentowano dwa przykłady praktyczne: wzory oraz naliczanie prowizji.

Moduł 10. Lista obecności – moduł przedstawia narzędzie stworzone w MS Excel, które może być wykorzystywane do stworzenia listy obecności w zakładzie pracy. Przedstawiono opis teoretyczny i sposób stworzenia takiego narzędzia samodzielnie.

Moduł 11. Wyniki sprzedaży – część 1 – w module przedstawiono zastosowanie MS Excel jako narzędzia do analizy wyników sprzedaży z wykorzystaniem wcześniej poznanych funkcji i treści w modułach 1-10.

Moduł 12. Wyniki sprzedaży – część 2 – w module kontynuowane są treści z modułu 11.

Moduł 13. Budżet domowy – część 1 – w module zaprezentowane jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do stworzenia narzędzia do kontrolowania budżetu domowego. Przedstawiono założenia takiego narzędzia i rozpoczęto tworzenie narzędzia krok po kroku.

Moduł 14. Budżet domowy – część 2 – w module kontynuowane są treści z modułu 13.

Warunki zaliczenia

Słuchacz powinien przejść przez cały kurs wykonując wszystkie zadania i analizować przedstawione przykłady. W celu ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym należy uzyskać 51% wszystkich możliwych do zdobycia punktów w trakcie trwania kursu. Uczestnik kursu po osiągnięciu progu zaliczeniowego otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i zostanie ono wygenerowane automatycznie i będzie możliwe do pobrania w zakładce “Moje kursy”.

W trakcie kursu słuchacz napotka się na pytania testowe:

• jednokrotnego wyboru,

• wielokrotnego wyboru.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-07-07
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)