cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Marketing internetowy – kurs zaawansowany II stopnia

Dla kogo?

Czego się nauczysz?

Nauczysz się budowania strategii i planowania kampanii marketingowej.
Poznasz modele i narzędzia stosowane w e-marketingu wraz z przykładami ich użycia.
Dowiesz się, jakie płatne działania warto podejmować, aby wspomóc kampanię e-marketingową.
Zrozumiesz modele rozliczeń i emisji kampanii w sieci.

Autor
Danuta Piasecka
Przedsiębiorca, trener i doradca biznesowy specjalizujący się w opracowaniu strategii działania oraz pozyskiwaniu klienta publicznego. Doradza swoim klientom i wspiera ich w procesie pozyskania klienta publicznego oraz w innych procesach dotyczących zwiększenia skuteczności prowadzonych działań biznesowych. W branży działa od 10 lat. Ma na swoim koncie ponad 5000 godzin indywidualnego doradztwa i tyle samo godzin spędzonych na salach szkoleniowych w roli trenera.

Kurs „Marketing internetowy – kurs zaawansowany II stopnia” jest kontynuacją kursu „Marketing internetowy – kurs zaawansowany I stopnia” i jest skierowany do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców już prowadzących swój biznes lub osób pracujących w obszarze marketingu internetowego.

UWAGA! Kurs skierowany jest do osób posiadających ponad podstawową wiedzę z obszaru marketingu internetowego. Wszystkie osoby chcące wyciągnąć z kursu jak najwięcej wiedzy zapraszamy do skorzystania z kursu zaawansowanego I stopnia dostępnego pod linkiem tutaj.

Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  • zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  • notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  • zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.
  • Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

1h 30m
Rozdział 1. Strategia kampanii e-marketingowych
W rozdziale pierwszym zawarto informacje dotyczące budowania strategii kampanii marketingowej online i planowania strategicznego.

Przedstawione zostało narzędzie do opracowania strategii e-kampanii (brief) wraz ze szczegółowym omówieniem jego zakresu oraz wskazaniem przykładu gotowej strategii. Szczególną uwagę poświęcono analizie grupy docelowej, która jest punktem wyjścia do skutecznej e-kampanii.

Ponadto w rozdziale omówiono rodzaje i cele e-kampanii, podział kanałów komunikacji wraz z przykładami kanałów, które warto wykorzystać podczas e-kampanii, a także zaprezentowano, jak wykonać wstępny plan e-kampanii, z podziałem na wybrane formaty reklamowe.

Lekcja 1.1. Etapy tworzenia strategii e-marketingowych
Lekcja 1.2. Brief kreatywny
Lekcja 1.3. Analiza grupy docelowej
Lekcja 1.4. Planowanie strategiczne e-kampanii
Lekcja 1.5. Przykład tworzenia strategii e-marketingowej
Rozdział 1. Test
0h 50m
Rozdział 2. Planowanie i realizacja kampanii e-marketingowej
W poprzednim rozdziale skupiono się na strategii i planowaniu strategicznym e-kampanii. W rozdziale drugim przedstawiono modele i narzędzia realizacji tej strategii (AIDA, lejek marketingowy), a planowanie strategiczne uzupełniono o plan operacyjny (model SOSTAC), którego zadaniem jest wdrażać opracowane strategie życie.

Nawet najlepsza strategia na nic się nie zda, jeśli będzie tylko zbiorem decyzji. Trzeba ją wdrożyć w życie, a następnie kontrolować i wyciągać wnioski z efektów podjętych działań.
Lekcja 2.1. Narzędzia do planowania e-kampanii marketingowej
Lekcja 2.2. Planowanie i realizacja strategii e-marketingowej
Rozdział 2. Test
1h 10m
Rozdział 3. Płatne działania e-marketingowe, które warto wdrożyć
W poprzednich rozdziałach omówiono strategię i planowanie e-kampanii. W rozdziale trzecim przedstawiono propozycję narzędzi płatnych, z których warto skorzystać podczas e-kampanii, aby wzmocnić jej zasięg i skuteczność. Omówione zostały reklamy Google Ads oraz Facebook Ads, a także programy partnerskie i artykuły sponsorowane. Rozdział zawiera również informacje na temat modeli rozliczeń i emisji kampanii marketingowych w sieci.

Lekcja 3.1. Płatne reklamy w Google Ads i Facbook Ads – część I
Lekcja 3.2. Płatne reklamy w Google Ads i Facbook Ads – część II
Lekcja 3.3. Programy partnerskie i artykuły sponsorowane
Rozdział 3. Test


Certyfikat
Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Dostawca: PARP
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)