cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Metody i narzędzia wizualizacji geodanych

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów geodezyjnych, którzy mają szansę poznać nowoczesne narzędzia prezentacji geodanych, rozwijające ich wiedzę i możliwości przedstawiania swoich danych i wyników analiz w nowoczesnej, atrakcyjnej dla odbiorców postaci. Kurs umożliwi także studentom spoza środowiska geodezyjnego poznanie prostych metod i narzędzi do wizualizacji danych przestrzennych, stwarzając w ten sposób szansę na zwiększenie przekazu komunikacyjnego danych pierwotnie funkcjonujących w nie przestrzennej formie. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  • Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu kartografii i geowizualizacji.
  • Poznasz proste i efektywne narzędzia do wizualizacji danych przestrzennych.
  • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować mapy uatrakcyjniające prezentacje danych.
  • Przekonasz się o mnogości analiz, które można przeprowadzić na danych posiadających odniesienie przestrzenne

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Sporządzanie map w Microsoft Excel cz. 1.

Moduł 2 – Sporządzanie map w Microsoft Excel cz. 2.

Moduł 3. Opracowywanie map wielowidokowych w Operations Dashboard for ArcGIS

Moduł 4. Wizualizacja danych tabelarycznych z wykorzystaniem Insights for ArcGIS

Moduł 5. Prezentacja danych geostatystycznych

Moduł 6. Opracowywanie map z linii komend

WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie jest wymagane posiadanie wiedzy specjalistycznej. Podstawowe pojęcia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. W kursie nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktykę. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. Ponadto, wymagane jest posiadanie dostępu do pakietu Microsoft Office i aplikacji firmy ESRI: ArcGIS Desktop, Operations Dashboard oraz Insights. Wszystkie omawiane w trakcie kursu aplikacje posiadają ogólnodostępne wersje próbne lub licencje, które zostaną udostępnione przez WAT. Sposób pozyskania narzędzi do realizacji poszczególnych zadań jest omówiony na początku każdego z modułów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Wojskowa Akademia Techniczna
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-10-23
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)