cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Metodyka zdalnego nauczania – tworzenie kursów e-learningowych

OPIS KURSU

Metodyka zdalnego nauczania – dziedzina dopiero rozpowszechniająca się wśród kadry dydaktycznej na każdym poziomie szkolnictwa, może stwarzać początkującym twórcom kursów internetowych troszkę trudności. Krótkie szkolenie przygotowane przez projektanta kursów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie obejmuje swoim zakresem najbardziej istotne założenia metodyczne oraz podstawowe wytyczne techniczne dla nauczycieli, głównie akademickich, których opanowanie ma zaowocować w przyszłości tworzeniem przez nich efektywnych pod względem edukacyjnym kursów e-learningowych.

W kursie znajdą Państwo pytania zamknięte jednokrotnego wyboru – na wszystkie należy udzielić odpowiedzi.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu należy mieć podstawową wiedzę metodyczną z zakresu efektów kształcenia na różnych poziomasz szkolnictwa w Polsce. Przydatna będzie znajomość Taksonomii Blooma i wiedza na temat procesów związanych z zapamiętywaniem i przyswajaniem informacji przez ucznia/studenta.


CELE KURSU

Podczas tego szkolenia dowiedzą się Państwo:

  • jakie są najistotniejsze założenia metodyki zdalnego nauczania,
  • jak prawidłowo skonstruować efektywny edukacyjnie kurs e-learningowy,
  • jakich narzędzi można użyć do konstrukcji kursu e-learningowego.

Po ukończeniu tego szkolenia nauczą się Państwo:

  • wybierać zakres materiału najistotniejszy dla realizacji zaplanowanych efektów kształcenia,
  • oceniać prawidłowość założonych efektów kształcenia w stosunku do zadań je sprawdzających,
  • poprawnie szacować czas nauki zaplanowany w Państwa kursach.

Po ukończeniu tego szkolenia zrozumieją Państwo istotę i zasadność założeń metodyki zdalnego nauczania.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z metodyką zdalnego nauczania.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane wytyczne techniczne dla twórców kursów e-learningowych.

MODUŁ 3

W module trzecim został zpezentowany zbiór najważniejszych informacji z całego szkolenia.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w kontroli kształtującej, rozwiązać test końcowy oraz odpowiedzieć prawidłowo na minimum 60% pytań. Do rozwiązania każdego z zadań mogą państwo podejść 3 razy.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie należy ukończyć kurs spełniając warunki jego zaliczenia.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Dostawca: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-02-14
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)