cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Myślenie komputacyjne. Rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z wykorzystaniem technologii

OPIS KURSU

Liczba tygodniowych modułów: 10 modułów.

Liczba godzin pracy studenta w ciągu całego kursu: 40 godz.

Liczba godzin pracy studenta w ciągu tygodnia: około 4 godz. tygodniowo

Wymagania wstępne dotyczące wymaganej wiedzy: brak wymagań wstępnych.

Poziom trudności: podstawowy.

Format realizacji kursu: w tempie własnym.

Formy przekazu treści – filmy, statyczna (tekst). itp.

Forma kontaktu: dla kursantów przeznaczone jest forum: „Dyskusja Q&A”

Kurs zawiera wiele praktycznych wskazówek do tego jak wykorzystać komputer w zakresie optymalizacji swojej pracy. Żyjemy w dobie Internetu oraz szybko rozwijających się technologii, posiadamy telefony o dużej mocy obliczeniowej i o jeszcze większej mocy komputery stacjonarne, laptopy – często niestety są one wykorzystywane jako „maszyny do pisania”.

Grupa odbiorców: kurs jest głównie skierowany do uczniów szkół średnich oraz do studentów I i II roku. Jednak docelowo może być wykorzystany przez każde środowisko odbiorców w ramach wprowadzenia do pracy projektowej i warsztatowej. Umiejętne wyszukiwanie informacji i wykorzystywanie technologii do rozwiązywania problemów, optymalizacja działań stają się nieodłącznymi aspektami rozwoju każdego człowieka, dosłownie każdego.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu należy posiadać:

  • podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • podstawową umiejętność poruszania się w programach użytkowych,
  • podstawowe wiadomości z zakresu posługiwania się przeglądarką internetową,
  • podstawową umiejętność pracy z informacją ze źródeł tradycyjnych i internetowych,
  • podstawowe umiejętności pracy z platformą edukacyjną Navoica.

CELE KURSU

  • Zdobędziesz informację na temat rozwiązywania problemów przy użyciu TI, ICT.
  • Poznasz wiele programów i aplikacji ułatwiających automatyzację działań.
  • Dowiesz się o dodatkowych komendach dla Google, które ułatwią wyszukiwanie informacji.
  • Przekonasz się o tym jak łatwo można uporządkować swoją pocztę Gmail.
  • Nauczysz się przechwytywać zdalnie pulpit na innym komputerze.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane aspekty organizacyjne: powitanie uczestników, przedstawienie celów, idei i modułów kursu. Moduł przedstawia także pojęcia kluczowe związane z podstawową tematyką kursu w ujęciu praktycznym.

MODUŁ 2

W module drugim została zaprezentowana ogólna idea myślenia komputacyjnego jaką zawarł w swojej książce pt.” The Children’s Machine: Rethinking School in the Age of the Computer” Seymour Papert.

MODUŁ 3

Ten moduł pozwala na bliższe zapoznanie się w praktyczny sposób z problemem wyszukiwania treści w sposób bardziej precyzyjny i efektywny.

MODUŁ 4

Ten modułu dotyczy usprawniania najbardziej uniwersalnej poczty Gmail. Jest wiele przydatnych komend o których zwykły użytkownik nie wie, a które pozwolą mu na sprawniejsze wykorzystywanie potencjału tej poczty.

MODUŁ 5

W tym module zostaną zaprezentowane najbardziej przydatne programy i aplikacje, które pomogą nam w optymalizacji rozwiązywania prostych problemów i prac użytkownika.

MODUŁ 6

W tym module zapoznamy się z skrótami klawiaturowymi, które pozwolą nam na szybsze poruszanie się i tym samym na zaoszczędzenie czasu w wykonywanych operacjach.

MODUŁ 7

Idea społeczeństwa informacyjnego to nie tylko dzielenie się wiedzą w sposób tekstowy czy multimedialny to także kreowanie elementów wsparcia dla alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie starzejącym się. Programy, które poznamy w tej lekcji dają nam możliwość pomocy zdalnej dla osób wykluczonych technologicznie.

MODUŁ 8

Przez cały kurs dotykamy obszarów raczej związanych z szeroko pojętymi technologiami, ale na zakończenie spróbujemy rozwiązać problemy „dnia codziennego”, gdy nam się coś zepsuje, czy złamie jakaś część plastikowa co wtedy? Jak TI może nam pomóc? Nie mając drukarki 3D.

MODUŁ 9

Moduł zawiera końcowy test i proste zadania do wykonania na forum kursu, które mają posłużyć autorowi kursu do jego udoskonalenia oraz wnieść wartość merytoryczną dla innych kursantów w postaci proponowanych ciekawych stron w Internecie.

MODUŁ 10

Moduł stanowi zbiór artykułów i opracowań zwartych wraz z linkami netograficznymi prezentującymi wartościowe miejsca do odwiedzenia w Internecie.


WARUNKI ZALICZENIA

Kurs kończy się testem końcowym, którego waga w ocenie końcowej wynosi 75%. Testy znajdujące się w modułach mają wagę 25% w ocenie końcowej i mają charakter motywacyjny. Aby otrzymać certyfikat należy osiągnąć próg zaliczeniowy wynoszący 60%. Mile widziana aktywność na forach i zadaniach polegających na wpisach.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu należy spełnić wszystkie warunki zaliczenia w wysokości 75% realizacji z wszystkich zadań.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-12-21
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)