cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Narzędzia cyfrowej gospodarki

Cyfrowy świat jest dziś. Gdziekolwiek się nie obejrzysz ujrzysz, że wszystko jest cyfrowe. Cały świat zbudowany na cyfrowych narzędziach, wyposażony w programy i aplikacje, urządzenia. Komputery są wszędzie: na Twoim biurku, w windzie, tramwaju, samochodzie, samolocie, w pracy, na ręku, w kieszeni, w każdym sklepie w kasie, w każdym praktycznie obszarze gospodarki, nauki, edukacji, biznesu i rekreacji, w rozrywce i medycynie, w sądownictwie i wojsku, w urzędach, budownictwie i nowoczesnym rolnictwie, dosłownie wszędzie. W kursie poznasz wiele atrakcyjnych i nowoczesnych narzędzi cyfrowej gospodarki. Narzędzi z wielu obszarów i wspomagających twoją pracę na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, naukowej i zawodowej.

Pośród tematów poruszanych przez ten kurs odnajdziesz m.in. obsługę nowoczesnych systemów operacyjnych (w tym mobilnych) i usług chmurowych, narzędzia pracy grupowej dla międzynarodowych zespołów rozproszonych geograficznie, wykorzystanie narzędzi do kształtowania prostych i złożonych rozbudowanych dokumentów (w tym w trybie pracy grupowej nad dokumentem), narzędzia pracy z danymi (proste narzędzia pozwalające w prosty sposób pozyskiwać informację na podstawie dużego zbioru danych, narzędzia i umiejętności opracowywania i prezentowania treści w formie nowoczesnych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych włącznie z podstawami kreowania i tworzenia elementów identyfikacji wizualnej, narzędzia i umiejętności poszukiwania informacji w sieci internet oraz tworzenia prostych serwisów informacyjnych klasy CMS w internecie.

Czas trwania całego kursu – 20 tygodni – 60 godzin, we własnym tempie, średnio 3 godziny pracy studenta w 1 tygodniu. Kurs otwarty dla wszystkich.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak warunków wstępnych. Wszystkie materiały kursu będą dostępne w okresie trwania kursu bez ograniczeń dla uczestników.


CELE KURSU

  • Poznasz wiedzę o wybranych narzędziach cyfrowej gospodarki oraz sposobach ich wykorzystania w edukacji i pracy zawodowej
  • Zdobędziesz wiedzę o zasadach obsługi nowoczesnych systemów operacyjnych (w tym mobilnych) i usługach chmurowych
  • Poznasz narzędzia pracy grupowej dla międzynarodowych zespołów rozproszonych geograficznie
  • Zdobędziesz wiedzę o podstawowej obsłudze nowoczesnych systemów operacyjnych i wykorzystaniu usług chmurowych
  • Nauczysz się jak wykorzystywać narzędzia do kształtowania prostych i złożonych rozbudowanych dokumentów (w tym w trybie pracy grupowej nad dokumentem)
  • Zdobędziesz wiedzę o podstawy kreowania i tworzenia elementów identyfikacji wizualnej
  • Poznasz i zaczniesz wykorzystywać narzędzia pracy z danymi
  • Dowiesz się jak stosować narzędzia do prezentowania treści w formie nowoczesnych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych
  • Nauczysz się jak skuteczne poszukiwać informacji w Internecie,
  • Stworzysz prosty serwis informacyjny klasy CMS w Internecie
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Akademia WSB
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-03-30
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)