cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Nauka programowania aplikacji internetowych typu SPA

O kursie

Kurs dotyczy podstaw programowania aplikacji front-endowych typu Single Page Application (SPA). Będziemy korzystać z frameworków: React i Angular2+.

Kurs jest skierowany przede wszystkim do studentów studiów informatycznych, ale każdy, kto chce poznać podstawy tych dwóch frameworków, będzie usatysfakcjonowany. W tworzeniu kursu brali udział studenci, więc poziom i forma przekazu (dużo przykładów, filmy, prezentacje kodu, interaktywny kod na StackBlitz) jest dostosowana do wymagań młodych osób.

Organizacja kursu: harmonogram modułów: część teoretyczna, refaktorowany w każdym temacie przykład projektu, zadania do samodzielnej implementacji.

Kurs jest realizowany w tempie własnym, więc można do niego przystąpić w dogodnym dla studenta momencie, a także bez pośpiechu realizować zadania.


Treści edukacyjne:

 1. Wiadomości wstępne:
  • na początku powiemy parę słów na temat różnych technologii: frameworków, bibliotek do tworzenia aplikacji front-endowych,
  • dowiesz się też, co to jest aplikacja Single Page Application,
  • poznasz podstawy JavaScript,
  • przygotujesz środowisko programistyczne: instalacja i konfiguracja IDE oraz serwera Node.js do uruchamiania aplikacji.
 2. Programowanie w technologii React:
  • opowiemy o podstawowych elementach aplikacji: komponentach,
  • odkryjesz język JSX, który pozwoli na przejrzyste zamieszczanie kodu HTML w komponentach,
  • poznasz podział komponentów na stanowe i funkcyjne, dlaczego warto je wyróżniać i jak implementować,
  • pokażemy, jak komunikują się komponenty: standardowo oraz w architekturze Flux,
  • oraz jak aplikacja komunikuje się ze zdalnym serwerem w celu pobrania danych i ich modyfikacji – dowiesz się, co mają z tym wspólnego Obietnice.
 3. Programowanie w technologii Angular 2+:
  • poznasz język TypeScript – odmianę JavaScriptu, która czyni go mocno podobnym do języków takich, jak Java czy C#,
  • sprawdzisz, czy rzeczywiście można stworzyć działającą i funkcjonalną aplikację w ciągu jednej godziny,
  • dowiesz się, jak korzystać z filtrów, potoków i strumieni,
  • odkryjesz tajemnice dyrektyw i mechanizmu walidacji wprowadzanych danych.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Do nauki potrzebujesz serwera Node.js, menedżera pakietów npm oraz edytora z zainstalowanymi frameworkami. Instrukcje instalacji wszystkich narzędzi znajdziesz w kursie.

Kurs możesz przeglądać zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych, lecz do wykonania zadań implementacyjnych będziesz z pewnością potrzebować komputera.

Nie musisz znać języka angielskiego, chociaż, jeśli miałeś(aś) już do czynienia z programowaniem, to wiesz, że elementy kodu są pisane w tym języku. Ale nie musisz się tym martwić, każda instrukcja jest wyjaśniona.

WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, musisz uzyskać co najmniej 51% punktów z: testów sprawdzających wiedzę (w każdym temacie), zadań implementacyjnych (w każdym temacie) oraz egzaminu końcowego (na zakończenie kursu).

W kursie można znaleźć również specyfikację wymagań do realizacji projektów. Implementacja ich nie jest punktowana, ale na pewno pomoże w uporządkowaniu wszystkich nabytych umiejętności.

Każdy, kto uzyska zaliczenie, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: tworzenie stron internetowych, oprogramowanie
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-03-15
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)