cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy

Uczestnicy kursu „Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy” zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnego marketingu i marketingu internetowego. Po zakończeniu kursu nabędą również praktycznych umiejętności w zakresie projektowania sklepu internetowego w obrębie: planowania strategii produktów, strategii sprzedaży oraz bezpieczeństwa funkcjonowania sklepu internetowego.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak


CELE KURSU

Cel główny

Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie nowoczesnego marketingu, a także obsługi systemu zarządzania treścią i tworzenia własnego sklepu internetowego.

Cele szczegółowe

Kształtowanie umiejętności analitycznych, skutecznego diagnozowania i rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości oraz efektywnego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Zdobycie umiejętności w zakresie samodzielnej analizy możliwości wdrożenia wybranych narzędzi promocji. Poznawanie alternatywnych sposobów zastosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych w przedsiębiorstwie.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Marketing na początku XXI wieku

MODUŁ 2

Pojęcie, zadania i znaczenie komunikacji w współczesnym marketingu

MODUŁ 3

Strategie marki i znaczenie wizerunku w nowoczesnym marketingu

MODUŁ 4

Marketing internetowy

MODUŁ 5

Etapy tworzenia sklepu internetowego

MODUŁ 6

Produkty w sklepie internetowym

MODUŁ 7

Sprzedaż w sklepie internetowym

MODUŁ 8

Bezpieczeństwo sklepu internetowego


WARUNKI ZALICZENIA

W trakcie realizacji kursu należy rozwiązać zawarte w poszczególnych modułach zadania. Dodatkowo, każdy moduł będzie kończył się sprawdzeniem zdobytej wiedzy poprzez interaktywny test z zastosowaniem pytań zamkniętych. Po jego rozwiązaniu uczestnik otrzyma informację zwrotną o liczbie poprawnych i błędnych odpowiedzi. Każdy z uczestników będzie miał możliwość dwukrotnego podejścia do rozwiązania testu. W celu zaliczenia kursu, użytkownik musi udzielić co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie użytkownik musi udzielić co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Bydgoska
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-04-27
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)