cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Opracowanie i prezentacja danych

OPIS KURSU

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy zainteresowani są zbieraniem, obróbką i prezentacją danych. Omawia zagadnienia związane z gromadzeniem danych zastanych, zbieraniem danych przy pomocy formularzy ankiet, obróbką danych w arkuszu kalkulacyjnym, przygotowaniem raportu w edytorze tekstów, opracowaniem prezentacji oraz wystąpieniem prezentującym opracowane zagadnienie. Ćwiczenia są realizowane przy pomocy darmowych aplikacji Google, udostępnionych w chmurze.

Realizacja kursu przewidziana jest na 18 tygodni, ale kurs może być ukończony wcześniej, gdyż uczestnicy mogą realizować go we własnym tempie. Organizatorzy zapewniają pomoc mentora w trakcie trwania kursu.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych osób, które obsługują komputer i korzystają z przeglądarki internetowej. Wymogiem realizacji ćwiczeń jest posiadanie konta na Dysku Google’a (opis założenia konta znajduje się w kursie).


CELE KURSU

Celem kursu jest zmiana nastawienia uczestników do zespołowej pracy polegającej na zdobywaniu, analizowaniu i przetwarzaniu danych oraz ich przedstawianiu w raportach i w trakcie wystąpień wspomaganych prezentacjami.

 • Zdobędziesz wiedzę na temat:
  • pracy z informacjami,
  • legalności wykorzystania danych z Internetu,
  • zespołowej pracy w aplikacjach chmurowych,
  • opracowania danych zastanych oraz wywołanych,
  • wizualizacji danych,
  • tworzenia dobrych raportów, diagramów, prezentacji,
  • wystąpień publicznych.
 • Zyskasz umiejętności:
  • wyszukiwania i przetwarzania danych,
  • analizowania danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • właściwego zastosowania barw, typografii oraz zasad wizualizacji danych,
  • wykonywania poprawnych raportów,
  • opracowywania ciekawych prezentacji,
  • właściwego zachowania się w trakcie wystąpień publicznych.

PROGRAM KURSU

MODUŁ 0

Wprowadzenie do kursu

MODUŁ 1

Dane i informacje

MODUŁ 2

Praca w chmurze

MODUŁ 3

Opisywanie danych

MODUŁ 4

Opracowanie danych

MODUŁ 5

Projektowanie wizualne

MODUŁ 6

Zbieranie opinii

MODUŁ 7

Przygotowanie raportu

MODUŁ 8

Prezentacja danych

MODUŁ 9

Wystąpienie

MODUŁ 10

Zakończenie


WARUNKI UKOŃCZENIA I ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy:

 • przerobić przygotowane lekcje,
 • odpowiedzieć właściwie na zawarte w nich pytania kontrolne,
 • samodzielnie wykonać omówione i zaprezentowane ćwiczenia,
 • zrealizować zlecone zadania,
 • wykonać końcowy test

Na ocenę końcową wpływ mają:

 • odpowiedzi na pytania kontrolne w 40%,
 • wykonane ćwiczenia praktyczne opisane w kursie w 5%,
 • wykonane zadania praktyczne opisane w kursie w 5%,
 • wynik testu końcowego w 50%.

WARUNKI OTRZYMANIA CERTYFIKATU

Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu należy uzyskać ponad 60% punktów przyznawanych za wszystkie obowiązkowe aktywności.


WSPARCIE UCZESTNIKÓW

Organizatorzy kursu zapewniają pomoc uczestnikom w trakcie kursu poprzez kontakt mailowy oraz przy pomocy komunikatora internetowego.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-08-01
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)