cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Podstawy sztucznej inteligencji

O kursie:

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych poznaniem, czym jest sztuczna inteligencja, skąd się wywodzi i jakie ma zastosowanie. Poruszane zagadnienia są opisane prostym językiem i zilustrowane licznymi przykładami, co sprawia, że nauka jest łatwa i przyjemna.

Kurs jest złożony z pięciu krótkich rozdziałów:

   Wprowadzenie

   Co to jest algorytm?

   Jak maszyny się uczą?

   Jak zbadać jakość sztucznej inteligencji?

   Zakończenie

Dostęp do poszczególnych rozdziałów jest swobodny, sami mogą Państwo wybrać interesujący Was fragment i w dowolnym czasie oraz tempie zapoznać się z jego treścią. Kurs można ukończyć w 1 godzinę.

Cele kursu:

   pokazanie, jak działa algorytm,

   nauka tworzenia drzewa gry,

   poznanie wybranych rodzajów uczenia maszynowego (uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmacnianiem),

   pokaznie, jak działa algorytm klasyfikatora k najbliższych sąsiadów,

   poznanie testów badających jakość sztucznej inteligencji np. Test Turinga, Chiński pokój.

Warunki zaliczenia kursu:

Na zakończenie kursu jest przewidziany test wiedzy złożony z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Po uzyskaniu wyniku na poziomie co najmniej 60% zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Dostawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 2020-05-14
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)