cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projektowanie gier

W niniejszym kursie omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu tworzenia gier komputerowych. Poruszone będą zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne. Tematy poszczególnych modułów obejmują wszystkie etapy tworzenia gry, od prac koncepcyjnych, przez realizację mechanik gry, aż po jej promocję. Kursant dowie się jak poprawnie stworzyć projekt gry opisujący jej podstawowe założenia, a następnie jak je wdrożyć przy pomocy określonego silnika do gier.

Każdy z modułów zawiera część teoretyczną i jest zakończony zadaniami sprawdzającymi. Ponadto wybrane moduły zawierają filmy instruktażowe. Po obejrzeniu materiałów wideo, kursant będzie miał do wykonania ćwiczenia praktyczne.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu, nie jest wymagane posiadanie wiedzy specjalistycznej. Podstawowe pojęcia zostaną wyjaśnione w trakcie kursu. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. Wszystkie używane w trakcie kursu aplikacje posiadają darmowe licencje, a sposób pozyskania poszczególnych narzędzi jest omówiony w trakcie kursu.


CELE KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie wiedzy będzie potrafił:

  • Opisać rodzaje i strukturę gier komputerowych.
  • Opisać proces produkcji gry oraz aspekty pracy zespołowej przy realizacji takiego projektu.
  • Opisać rozwiązania technologiczne wykorzystywane przy produkcji gier.
  • Omówić strategie promocyjne gry i sposoby zaangażowania graczy.
  • Opisać modele biznesowe gier i sposoby analizy danych charakteryzujących graczy.

Uczestnik po ukończeniu kursu w zakresie umiejętności będzie potrafił:

  • Stworzyć koncept prostej gry, zaprojektować model świata oraz opracować jej scenariusz.
  • Dostosować rozwiązania technologiczne do rodzaju gry i platformy docelowej.
  • Stworzyć model biznesowy gry.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Wstępne etapy powstawania gry
MODUŁ 2. Architektura gry
MODUŁ 3. Architektura technologiczna
MODUŁ 4. Sztuczna inteligencja w grach i jej zastosowanie
MODUŁ 5. Budowanie zaangażowania gracza
MODUŁ 6. Tworzenie poziomów w grze
MODUŁ 7. Scenariusz gry
MODUŁ 8. Gry wieloplatformowe
MODUŁ 9. Prezentacja gier w mediach społecznościowych
MODUŁ 10. Reklama w grach
MODUŁ 11. Mikropłatności
MODUŁ 12. Analityka
MODUŁ 13. Biznesowe aspekty tworzenia gier
MODUŁ 14. Pozyskiwanie graczy
MODUŁ 15. Praca zespołowa

WARUNKI ZALICZENIA

W kursie znajdują się dwa typy aktywności uczestnika kursu podlegające ocenie. Są to testowe pytania sprawdzające oraz ćwiczenia praktyczne, w których uczestnik tworzy swoją własną grę. Do oceny końcowej brane są pod uwagę pytania testowe. Uczestnik kursu możne podjąć 5 prób udzielenia odpowiedzi na każde pytanie zamieszczone w teście.

Próg zaliczeniowy wynosi 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Zachęcamy jednak do korzystania z forum dyskusyjnego i wzajemnej pomocy.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Na podstawie sumy zdobytych punktów ze wszystkich pytań testowych z modułów kursu zostanie wygenerowane zaświadczenie o ukończeniu e-kursu. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik co najmniej 51% punktów z wszystkich testowych pytań sprawdzających otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: oprogramowanie
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursy
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 4 tygodni
Dostawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 4 tygodni
Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-12-07
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)