cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projektowanie witryn internetowych

OPIS KURSU

Kurs kierowany jest do uczniów i studentów, chcących nauczyć się informatyki od podstaw oraz do osób dorosłych szukających możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności. Wiedza z kursu będzie przydatna przy tworzeniu nowych stron internetowych oraz przy modyfikacji wyglądu stron już istniejących.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu nie musisz posiadać żadnej wiedzy programistycznej. Wystarczą Twoje chęci!


CELE KURSU

 • Zdobędziesz umiejętności związane ze zmianą wyglądu elementów graficznych strony internetowej
 • Poznasz terminy takie jak HTML oraz CSS
 • Dowiesz się jak wdrożyć stronę internetową na docelowym serwerze
 • Nauczysz się zachowywać standardy jakości powstałego kodu zgodnie z najważniejszymi wytycznymi.
 • Nauczysz się tworzyć statyczną stronę internetową w oparciu o HTML/CSS

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1 Wstęp do Projekotowania Witryn Internetowych

W module zostały zaprzenetowane podstawowe zagadnienia wprowadzające do tematyki związanej z HTML i CSS

MODUŁ 2 HTML – Struktura strony

W module drugim zostały zaprezentowane:

 • Anatomia języka HTML
 • Akapity nagłówki i listy rozwijane stron internetowych
 • Multimedia (wstawianie obrazów, dźwięków i filmów)
 • Łączenie dokumentów (hiperłącza i połączenie plików HTML)
 • Początki pracy z CSS

MODUŁ 3 CSS – układ i wygląd strony

W module trzecim zostały zaprezentowane:

 • Kaskadowość i dziedziczenie
 • Selektory
 • Model pudełkowy i zasady pracy z rozmiarem
 • Jednostki rozmiaru i styl tekstu
 • Web fonts i tła
 • Układ standardowy
 • Pozycjonowanie elementów
 • Flexbox
 • Responsywność i zapytania mediów
 • Układ dokumentów i odnajdowanie błędów

MODUŁ 4 Tworzenie strony z frameworkiem Bootstrap

W module czwartym zostały zaprezentowane:

 • Stworzenie projektu z użyciem frameworka Bootstrap
 • Podstawy Bootstrapa
 • Mechanizm siatki w Bootstrap
 • Menu na stronie
 • Sekcja Hero
 • Sekcje O nas i Usługi
 • Portfolio i Zespół
 • Sekcja pytań i odpowiedzi / Cennik
 • Formularze
 • Stopka oraz weryfikacja strony
 • Ciasteczka i analityka
 • Publikacja strony

MODUŁ 5 Podsumowanie

W module piątym zostały zaprezentowane podsumowanie kursu  i dalsze obszary nauki


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 40% poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania w całym kursie (w testach po każdej lekcji oraz w egzaminie końcowym).

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-10-21
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)