cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii

W ramach tego kursu poszerzysz swoje informacje z dziedziny biometrii. Poznasz podstawowe rodzaje biometrii oraz najważniejsze cechy biometryczne stosowane w praktyce i możliwości ich użycia. Zapoznasz się także z rodzajami algorytmów stosowanych w biometrii – zarówno z zakresu przetwarzania obrazów biometrycznych, jak i klasyfikacji.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Do przyswojenia tego kursu przyda się podstawowa wiedza z zakresu biometrii – co to jest biometria oraz jak wygląda identyfikacja i weryfikacja biometryczna.


CELE KURSU

  • W ramach kursu zdobędziesz wiedzę o najważniejszych typach biometrii oraz praktycznym wykorzystaniu rozmaitych cech biometrycznych.
  • A także o najważniejszych metodach powiązanych z biometrią, dotyczących analizy obrazów oraz klasyfikacji.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Moduł pierwszy opisuje szczegółowo sposoby identyfikacji biometrycznej oraz stosowane w praktyce rodzaje cech biometrycznych.

MODUŁ 2

W module drugim przedstawiono główne techniki przetwarzania obrazów biometrycznych.

MODUŁ 3

Moduł trzeci poświęcony jest zagadnieniu klasyfikacji oraz podstawowym algorytmom klasyfikacji stosowanym w biometrii.

MODUŁ 4

Moduł czwarty zawiera sprawdzian końcowy.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, należy zdobyć co najmniej 51% ze sprawdzianu testowego.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie, należy ukończyć kurs z pozytywnym wynikiem.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 4 tygodni
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 4 tygodni
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-07-04
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)