cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szkolenia online z iPFRON+

Kiedy?
27-28.04.2023, godz. 9.00-17.00
8-9.05.2023, godz. 9.00-17.00
11-12.05.2023, godz. 9.00-17.00
15-16.05.2023, godz. 9.00-17.00

Gdzie?
Zdalnie, poprzez aplikację Microsoft Teams.

Wstęp?
Bezpłatny (obowiązują zapisy)

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi nowego systemu wprowadzanego przez PFRON. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych w fundacjach i stowarzyszeniach oraz samych ON.

Żeby wziąć udział w szkoleniu, trzeba wypełnić formularz rejestracyjny:
27-28.04.2023: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/27-28-04-2023-szkolenie-online-2
8-9.05.2023: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/08-09-05-2023-szkolenie-online/
11-12.05.2023: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/11-12-05-2023-szkolenie-online/
15-16.05.2023: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/15-16-05-2023-szkolenie-online/

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Źródło: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia-online-z-ipfron-2/

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 27.04.2023
Kwalifikacje: Ogólna
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin – zajęcia nieintensywne (8 do 30 h)