cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szkolenie „Cyberhigiena – klucz do bezpieczeństwa informacji”

Co? Szkolenie „Cyberhigiena – klucz do bezpieczeństwa informacji”

Kiedy? 10.06.2024, godz. 16.00-20.00

Gdzie? Online

Udział? Bezpłatny – obowiązują zgłoszenia (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUQjU4QjFWVlpKMVVaRk1JWVJFWkVXTU9BSy4u)

Na spotkaniu poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in. zwykłych czynności, które podnoszą nasze poczucie bezpieczeństwa podczas wszelkich działań online. Warto poznać szczegóły dotyczące regularnych zmian unikalnych haseł, które chronią przed nieuprawnionym dostępem do kont poczty elektronicznej czy serwisów społecznościowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa, a także przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających lub zamierzających działać na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Prowadzący szkolenie: Grzegorz Basiński – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych oraz analizą ryzyka. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym.

Źródło: https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/283578,52,komunikat,szkolenie_pod_nazwa_cyberhigiena_-_klucz_do_bezpieczenstwa_informacji.html

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 10.06.2024
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)