cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szkolenie „Excel – poziom średnio zaawansowany”

Co? Szkolenie „Excel – poziom średnio zaawansowany”
Kiedy? 7.06.2023, godz. 14.00-20.00
Gdzie? Platforma Zoom: https://forms.office.com/e/xLptPgX8mn
Udział? Bezpłatny (obowiązują zapisy: https://forms.office.com/e/xLptPgX8mn)

Microsoft Excel to jeden z najpopularniejszych arkuszy kalkulacyjnych, który wykorzystywany jest do najróżniejszych obliczeń. Excel jest niezastąpiony w tworzeniu tabel, wykresów czy baz danych, na podstawie których wykonuje się wiele analiz. Warto go dobrze poznać.

Ważna informacja: osoby uczestniczące w szkoleniu powinny mieć dostęp do programu Excel z pakietu Office 365 lub Microsoft 365.

Zagadnienia, które zostaną poruszone na spotkaniu to m.in.:
adresowanie komórek oraz rola adresów względnych i bezwzględnych,
importowanie danych – różne źródła importu oraz praca z zaimportowanymi danymi, funkcje: funkcje tekstowe, funkcje logiczne, funkcje daty i czasu, wykresy.

Szkolenie poprowadzi: Grzegorz Basiński – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym.

Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa, a także przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na rzecz krakowian.

Źródło: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUNzY5TDNMNzRZRUJKTThZWlVYOUIyTEUxTS4u

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 7.06.2023
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)