cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Szkolenie „Podpis zaufany i podpis elektroniczny w pracy urzędu”

Kiedy: 15 maja 2023 r., godz. 10:00-14:00
Gdzie: Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
Koszt: 395 zł
Obowiązują zapisy: https://frdl.org.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/podpis-elektroniczny/54154#zapiszsie
Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2023 r.

Na rynku pojawia się coraz więcej elektronicznych rozwiązań, które mają za zadanie usprawnić obieg dokumentów w instytucji – jednostce administracji publicznej czy prywatnej firmie. Jeżeli interesuje nas podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej, na początku warto zdefiniować, aspekty które różnią podpis elektroniczny od podpisu opartego o Profil Zaufany – czyli podpisu zaufanego. Profil Zaufany to niekomercyjny środek służący identyfikacji elektronicznej potwierdzający tożsamość w kontaktach z administracją publiczną. Możemy wykorzystać go w kontaktach z takimi instytucjami jak PUE, ZUS czy ePUAP. Profilem zaufanym możemy podpisać dokumenty kierowane do podmiotów publicznych. Podpis elektroniczny natomiast to dane podpisującego w postaci elektronicznej – jednoznaczny podpis z podpisem odręcznym. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym możemy podsiać każdy dokument.

Adresaci

Pracownicy sekretariatów, kancelarii, referencji, osoby decyzyjne, pracownicy posługujący się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2, informatycy.

Cele i korzyści

• Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.
• Przedstawienie różnic pomiędzy podpisem zaufanym a podpisem elektronicznym.
• Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.
• Nabycie umiejętności tworzenia i pism i kopii korespondencji w postaci elektronicznej.
• Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

Źródło: https://frdl.org.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/podpis-elektroniczny/54154#lokalizacja

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 15.05.2023
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)