cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Techniki zabezpieczania danych w Internecie

WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu konieczna jest podstawowa wiedza z zakresu informatyki, w szczególności rozumienia pojęć takich jak podstawy programowania i algorytmiki.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz podstawowe informacje skorelowane z metodykami cyberbezpieczeństwa.
  • Dowiesz się jakie istnieją sposoby na jego zapewnienie.
  • Dowiesz się jakie są podstawowe metody zapewniania cyberbezpieczeństwa.
  • Zrozumiesz jakie są podstawowe mity skorelowane z cyberbezpieczeństwem oraz dlaczego należy się ich wystrzegać.
  • Dowiesz się jakie są podstawowe problemy cyberbezpieczeństwa na podstawie rzeczywistych przykładów (tzw. case study)

Treść prezentacji widocznych na filmach jest zawarta w załączonym podręczniku, w którym poszczególne części odpowiadają modułom w materiale kursu.

Na ukończenie kursu w tempie własnym wystarczą 4 tygodnie, przy poświęceniu ok 2 godzin tygodniowo.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane informacje wprowadzające do jednego z najistotniejszych pojęć skorelowanych z cyberbezpieczeństwem – tj. poufnością. Omówione zostały metodyki jego zapewniania.

MODUŁ 2

W module drugim poruszono podstawowe problemy skorelowane z cyberbezpieczeństwem – kategorie ataków oraz zarysowano ogólne zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane klasyczne (uznane za swoisty standard) metody cyberbezpieczeństwa.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane podstawowe metody i algorytmy kryptografii symetrycznej.

MODUŁ 5

W module piątym zostały zaprezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące zabezpieczania aplikacji sieciowych – poruszono w nim w szczegółach istotę ataków na systemy i sieci komputerowe oraz omówiono podstawowe usługi cyberbezpieczeństwa.

MODUŁ 6

W module szóstym omówione zostały zagadnienia dotyczące mitów skorelowanych z cyberbezpieczeństwem. Podkreślono dlaczego są to tylko i wyłącznie mity oraz w jaki sposób możemy uniknąć popełniania podstawowych błędów w cyberbezpieczeństwie.

MODUŁ 7

W module siódmym znajdują się informacje skorelowane z praktycznymi sytuacjami dotyczącymi łamania cyberbezpieczeństwa – omówiono w nim 4 przykłady prawdziwych naruszeń bezpieczeństwa wraz z informacjami co przyczyniło się do powstania danego zagrożenia.

MODUŁ 8

Testy (zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru) podsumowujące wiedzę nabytą w trakcie realizacji kursu. Do każdego testu istnieje możliwość dwukrotnego podejścia.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy zdobyć 50% wszystkich punktów z testów podsumowujących wiedzę. W programie znalazły się testy (jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru), które weryfikują w pełni nabytą wiedzę w trakcie całego kursu. Każdy z testów można zrealizować dwukrotnie – większa liczba prób jest niedopuszczalna.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu należy uzyskać nie mniej 50% wszystkich punktów z ćwiczeń klasyfikowanych (testów jednokrotnego i wielokrotnego wyboru weryfikujących nabytą wiedzę).

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-07-04
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)