cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wprowadzenie do programowania sensorów

W ramach niniejszego kursu przedstawione zostaną czujniki i sensory używane we współczesnej technice do pomiarów natężenia oświetlenia, wilgotności gazów, temperatury, siły, naprężeń oraz parametrów ruchu. W kolejnych modułach kursu przedstawiona zostanie ich zasada działania, budowa, wady i zalety oraz sposoby komunikacji z układami sterującymi. 

W ramach części praktycznej wyjaśniony zostanie sposób połączenia i komunikacji z układami z rodziny Arduino.

Na ukończenie kursu w tempie własnym wystarczą 4 tygodnie, przy poświęceniu około 6 godzin tygodniowo.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do realizacji kursu potrzebna jest podstawowa wiedza z matematyki, fizyki, informatyki oraz elektroniki. 


CELE KURSU

  • Zdobędziesz informacje na temat sensorów stosowanych we współczesnej technice.
  • Poznasz platformę Arduino.
  • Dowiesz się, jak działają nowoczesne czujniki różnych wielkości fizycznych.
  • Przekonasz się o ważnej roli pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.
  • Nauczysz się, jak wykorzystać zaprezentowane czujniki we własnych projektach.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane informacje na temat wielkości fizycznych związanych z dziedziną techniki, jaką jest technika świetlna. Ponadto opisano czujniki i sensory stosowane we współczesnej technice świetlnej.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane zagadnienia związane z pomiarami wilgotności gazów oraz czujniki wykorzystywane do tego typu zadań.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane podstawowe metody i układy do pomiaru zmian temperatury z wykorzystaniem czujników elektrycznych.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane zagadnienia oraz czujniki związane z pomiarami siły oraz naprężeń mechanicznych. 

MODUŁ 5

W module piątym zostały zaprezentowane czujniki i sensory pozwalające na pomiar parametrów ruchu, takich jak prędkość, przyśpieszenie, kierunek.

MODUŁ 6

W module szóstym została zaprezentowana platforma Arduino, możliwości jej wykorzystania we własnych projektach oraz zastosowanie symulatorów pozwalających na sprawdzenie działania zaprojektowanego układu.

MODUŁ 7

W module siódmym zostały zaprezentowane sposoby komunikacji platformy Arduino z niektórymi czujnikami zaprezentowanymi w poprzednich modułach kursu. 


WARUNKI ZALICZENIA

Każdy z modułów kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Aby zaliczyć kurs należy zdobyć 51% z wszystkich punktów możliwych do zdobycia w całym kursie. 


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie zostanie wygenerowane automatycznie po osiągnięciu progu zaliczeniowego, tj. uzyskaniu 51% punktów i będzie dostępne do pobrania w zakładce “Moje kursy”.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: mikroelektronika, oprogramowanie, robotyka
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Politechnika Białostocka
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-07-07
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)