cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela

O KURSIE

Kurs jest skierowany do absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich różnego typu, którzy prowadzą zajęcia (lub planują w przyszłości prowadzić zajęcia) edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach i innych placówkach lub instytucjach oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematem. Zawiera informacje oraz praktyczne instrukcje wdrożeniowe, które pozwolą edukatorom na wszechstronne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce, zarówno od strony organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i merytorycznej.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Podstawowe umiejętności obsługi komputera.


MODUŁY TEMATYCZNE

Moduł 1. Efektywna komunikacja online z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Moduł 2. Współpraca online (e-learning, zasoby edukacyjne, media społecznościowe, narzędzia projektowe w chmurze, narzędzia Google i in.).

Moduł 3. Narzędzia usprawniające pracę nauczyciela: aplikacje mobilne dla klas ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Moduł 4. Projekty, zadania rozwijające w grupie oraz praca indywidualna.

Moduł 5. Umiejętności wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy (serwisy projektowe typu canva, vlogi, blogi, wystąpienia przy mikrofonie, gazeta szkolna, radiowęzeł, studio filmowe, tablice interaktywne, prezentacje, tworzenie stron www).

Moduł 6. Programowanie i algorytmy – myślenie logiczne. Programowanie unplugged i ze sprzętem.

Moduł 7. Promocja placówek edukacyjnych: Jak promować szkołę? Wizerunek placówki w sieci.

Moduł 8. Wiarygodność informacji online, prawo autorskie: Jak bezpiecznie korzystać ze zdjęć i tekstów. Weryfikacja źródeł. Mechanizmy tworzenia fakenewsów i pseudonaukowych doniesień.

Moduł 9. Aktywność młodzieży online: prospołeczne zaangażowanie, cyberzagrożenia, wyzwania edukacyjne. Zainteresowania dzieci i młodzieży w sieci.


WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach, rozwiązanie testów cząstkowych oraz testu końcowego, a także dzielenie się wypowiedziami na forach (branie udziału w dyskusji). Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 3 miesięcy
Dostawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 3 miesięcy
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-02-02
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)