cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Zastosowanie UML (Unified Modeling Language) w obszarze informacji geograficznej

Kurs jest adresowany do studentów studiów, które podejmują tematykę systemów geoinformacyjnych i infrastruktur danych przestrzennych. Studenci, dzięki udziałowi w kursie, mają szansę rozwinąć swoje umiejętności praktyczne z zakresu stosowania nowoczesnych metodyk projektowych i wdrożeniowych w obszarze rozwiązań GIS.

Proponowany kurs uczy studentów podstaw języka graficznego, służącego w inżynierii systemów i oprogramowania do dokumentowania faz projektu informatycznego, w zastosowaniach odnoszących się do informacji geograficznej i zagadnień modelowania pojęciowego. Celem kursu jest zapoznanie z diagramem klas UML oraz podstawami metodyki umożliwiającej tworzenie modeli danych, zgodnie z normami serii ISO 19100, a także regułami transformacji schematów UML w wybranych geoprzestrzennych środowiskach implementacyjnych typu Open Source.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  • Zapoznasz się z podstawami języka graficznego służącego , w inżynierii systemów i oprogramowania do dokumentowania faz projektu informatycznego, a w zastosowaniach odnoszących się do informacji geograficznej, do modelowania pojęciowego i projektowania systemów geoprzestrzennych.
  • Nauczysz się tworzyć schematy aplikacyjne UML.
  • Zapoznasz się z podstawami metodyki, która umożliwia transformację schematów aplikacyjnych UML do wybranych środowiskach implementacyjnych.
  • Zapoznasz się z zagadnieniem oceny produktów geoinformacyjnych na zgodność z normami ISO serii 19100 na przykładzie schematu aplikacyjnego UML.
  • Poznasz środowisko bazodanowe PostgreSQL/PostGIS.

PROGRAM KURSU

Kurs został podzielony na 3 moduły o zbliżonym poziomie czasochłonności:

Moduł 1. Opracowanie schematu aplikacyjnego UML.

Moduł 2 – Testowanie schematu aplikacyjnego UML na zgodnośc normami ISO 19100.

Moduł 3. Implementacja i wdrożenie danych przestrzennych w bazie danych PosgreSQL.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby przystąpić do kursu wymagana jest znajomość zagadnień z zakresu modeli danych GIS i podstaw informatyki. Każdy moduł rozpoczyna się wstępem teoretycznym w ramach którego prezentowane są podstawowe pojęcia. Zamieszczone przykłady i przewodniki mają pomóc w samodzielnym przygotowaniu diagramu klas UML, skryptu SQL oraz przykładowych implementacji w wybranym środowisku bazodanowym.

Wymagane jest posiadanie dostępu do aplikacji Enterprise Architect oraz PostgreSQL/PostGIS. Sposób pozyskania narzędzi do realizacji poszczególnych zadań jest podany w poszczególnych modułach.

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich ćwiczeń w ramach modułów oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania, które znaleźć można w różnych częściach kursu. Aby zaliczyć dany kurs, należy uzyskać wynik co najmniej 80% ze wszystkich pytań i zadań w ramach poszczególnych modułów. Liczba podejść do wykonania zadań nie jest ograniczona.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Link: Strona kursu
Zasięg geograficzny: Polska
Typologia możliwości szkoleniowych: Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC)
Aktywność edukacyjna: Kursy internetowe
Typ oceny: Online (przez Internet)
Czas trwania: Do 1 tygodnia
Dostawca: Wojskowa Akademia Techniczna
Czy ten kurs jest bezpłatny?: Tak
Czy certyfikat/poświadczenie jest bezpłatne?: Tak
Rodzaj zapisu szkolenia: Do 1 tygodnia
Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-11-30
Kwalifikacje: Działanie edukacyjne
Kurs we własnym tempie: Tak
Starania/Wysiłek: niepełny wymiar godzin (mniej niż 8 h)