cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Botometer

Istnieje wiele rodzajów botów społecznościowych. Niektóre są nieszkodliwe, a nawet przydatne lub zabawne. Ale złośliwe boty mogą być wykorzystywane do manipulowania użytkownikami mediów społecznościowych poprzez wzmacnianie dezinformacji, stwarzanie pozorów, że pewne osoby, idee lub produkty są bardziej popularne niż są w rzeczywistości, popełnianie oszustw finansowych, tłumienie lub zakłócanie wypowiedzi, rozprzestrzenianie złośliwego oprogramowania lub spamu, trollowanie/atakowanie ofiar i inne rodzaje nadużyć.

Biorąc pod uwagę tak szeroki zakres zachowań, nie ma powszechnie przyjętej definicji bota. Szeroko definiujemy bota społecznościowego jako konto w mediach społecznościowych kontrolowane przynajmniej częściowo przez oprogramowanie. Zwodnicze boty przybierają nieautentyczne osobowości i są kontrolowane przez nieznane podmioty. Interfejsy API mediów społecznościowych zapewniają metody programowego wykonywania działań. Bot nie musi być zautomatyzowany lub autonomiczny, chociaż niektóre są. Zaawansowane autonomiczne boty są rzadkością. Większość zautomatyzowanych botów po prostu działa (odpowiada/postuje/follow itp.) w oparciu o wyzwalacze lub zgodnie ze skryptowanymi wzorcami, takimi jak retweetowanie wszystkich wiadomości z określonych kont lub publikowanie wiadomości z predefiniowanych list.

Oprogramowanie może być wykorzystywane w celu umożliwienia pojedynczej jednostce kontrolowania wielu kont oprócz lub zamiast wykonywania działań autonomicznych. Taki podmiot może z łatwością mieszać zachowania automatyczne i ręczne, aby uniknąć wykrycia. Treść postów i czas działań mogą pochodzić od ludzi lub być przez nich ściśle monitorowane. Gdy konto zostanie oskarżone o nieautentyczność, podmiot kontrolujący może przejąć kontrolę nad nim i nawiązać kontakt z innymi użytkownikami, aby domagać się autentyczności. Dlatego bardzo trudno jest udowodnić, że konto jest botem społecznościowym lub kto za nim stoi.
Botometr jest wspólnym projektem Observatory on Social Media (OSoMe) i Network Science Institute (IUNI) na Indiana University.

Sprawdza aktywność konta na Twitterze i nadaje mu wynik. Wyższe wyniki oznaczają większą aktywność typu bot.

Korzystanie z tej usługi wymaga uwierzytelnienia i uprawnień Twittera.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Narzędzie samooceny