cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Digital Skills Accelerator 

Celem projektu Digital Skills Accelerator jest umożliwienie studentom kształtowania i rozwoju własnych umiejętności cyfrowych. Cel projektu jest jasny: określ umiejętności cyfrowe, które powinny być traktowane priorytetowo przez obecne i przyszłe grupy studentów szkół wyższych, i stwórz samodzielny multimedialny system nauczania, który studenci mogą wykorzystać do wzmocnienia swoich umiejętności w określonych obszarach.

Aby osiągnąć ten cel:

  • przygotujemy i umożliwimy wymianę wiedzy wśród kluczowych interesariuszy w wyniku czego sporządzony zostanie raport o umiejetnościach cyfrowych, określający najważniejsze umiejętności cyfrowe wymagane zawodowo (w miejscu pracy) i związane z aktywnym zaangażowaniem obywatelskim
  • Stworzone zostanie narzędzie umożliwiające studentom rozpoznanie ich umiejętności cyfrowych i zaplanowanie spersonalizowanej ścieżki nauczania
  • Przygotowany zostanie otwarty, modułowy kurs szkoleniowy umożliwiający uczniom aktualizację umiejętności w kluczowych obszarach
  • Przed rozpowszechnieniem i udostępnieniem zasoby zostaną przetestowane oraz zoptymalizowane tak, aby zapewnić ich szerokie wykorzystanie wśród grup docelowych

Projekt aktywnie wspiera efektywną integrację technologii informacyjnej i komunikacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego. Wspiera rozwój umiejętności cyfrowych, a wszystkie wyniki projektu będą dostępne dla uczących się jako interaktywne zasoby online.

Proponowany przez nas zestw podstawowych umiejetnosci cyfrowych zgodnych z europejskimi ramami kompetencji cyfrowych zostanie przedstwiony w trzech odsłochach:

  • Raport umiejetności cyfrowych
  • Narzędzie do badania poziomu umiejętności cyfrowych
  • Kurs modułowy do nauki kompetencji cyfrowych
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Metodyka:

DigComp – Ramy Kompetencji Cyfrowych dla obywateli, znane również pod skrótem DigComp, zostały po raz pierwszy opublikowane w 2013 r. przez Komisję Europejską. Celem było stworzenie narzędzia do poprawy kompetencji cyfrowych obywateli, pomoc decydentom w formułowaniu polityki oraz planowaniu inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych w celu poprawy kompetencji cyfrowych. DigComp dostarczył również wspólnego języka do  identyfikowania  i opisu  kluczowych obszarów kompetencji cyfrowych

Grupa docelowa: Osoby z doświadczeniem zawodowym od 0 do 3 lat
Typ zasobu umiejętności: Inny materiał szkoleniowy
Topologia kompetencji: Zgodna z europejskimi ramami kompetencji cyfrowych
Organizacja: Digital University