cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Narzędzia TIK do pracy zdalnej

CSW@2020 wybór narzędzi TIK do:

  • przechowywania i współdzielenia dokumentów,
  • pracy zdalnej,
  • tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych,
  • ewaluacja i monitorowania postępów,
  • przygotowywania materiałów tradycyjnych.
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ zasobu umiejętności: Narzędzie samooceny